Bebeklerde Cinsiyet Krizi

Doğumdan hemen sonra (3. ya da 4. gün) görülen tipik belirtilerden biri de bebeğin karınında anne ve eteneden (pla­senta) geçen estrojen, progesteron, koryonik gonadotropin, lutein yapıcı hor­mon ve prolaktin gibi honnonlann var­lığına bağlı olarak ortaya çıkan “cinsi­yet krizi”dir.
Bu krizin gidişi sırasında hem er­kek, hem de kız bebeklerin dış üreme organları büyümüş ve kabarmış olarak görülür. Kız bebeğin dölyolundan sarımsı beyaz bir sıvı ya da kan gelir (ye­nidoğanın âdeti). Aynı zamanda dölyatağı normalden daha büyüktür, yumur­talıklarda olgunlaşmış foliküller bulu­nur ve dölyolu mukozası aşın gelişir.

Erkek bebeklerde prostat büyür ve erbezi torbalan (skrotum) üç hanaya varabilen bir süre boyunca şiş kalabilir.
Aynca doğumu izleyen 11. ya da 12. güne değin meme bezlerinde de bü­yüme görülebilir. Buna yenidoğanın meme hastalığı denir. Memeden salgı bile sızabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git