BOĞULMA

BOĞULMA
Boğulma, vücudun dokuları için yeterli oksijen bulunmadığı zaman ortaya çıkan ve oldurucu olabilen bir durumdur Bu durum, solunan ha­vada yeterli miktarda oksijen bulunmayışın­dan ve solunum sistemindeki bir genel bozuk­luk ya da yaralanmadan kaynaklanabilir Solunum ve kalp hareketlerinin durmasıyla or­taya çıkan duruma asfıksı denir En sık rastla­nan asfıksı nedeni suda boğulmadır insan, ak­ciğerleri ancak havada gaz şeklinde bulunan oksijeni alacak şekilde yapılmış olduğundan suda boğulur Çunku suda çözünmüş oksijeni alıp kullanamaz Akciğerlere suyun kaçması hâlinde alveollerın hava ile irtibatı kesilir Hava yollarını tıkayan yabancı cisimler ve ba­zı hastalıklar da asfıksıye sebep olabilir Difte­ri (Croup), larenks odemı, solunum yolunun tümörleri ve astım bu hastalıklar arasında sa­yılabilir.
Gaz zehirlenmeleri de asfıksı nedenidir Özel­likle iyi yanmayan sobalardan, açık kalan gaz ocaklarından çıkan karbon monoksıt (CO) ga­zı ile zehirlenmelerde sık rastlanır Asfıksı olayında kandaki oksijen yetersiz kal­dığından ilk belirti olarak nabız ve solunum süratlenir, temiz hava ihtiyacı artar Daha son­ra kan basıncı artar ve başın çatlayacakmış gibi ağrımasına neden olur Deride kan damarların­daki oksijen azlığına bağlı olarak sıyanoz dem­len morarma başlar Daha sonra soluk alama ma, bilinç kaybı ve kasılmalarla (konvulsıyon) olum meydana gelir.

BOĞULMA

BOĞULMA

Tedavi, asfıksı nedenine göre yapılır Kalp atışlarının devamı ve bol oksijen verilmesi, ilk yapılacak yardımdır Sunî solunum ve kalp masajı, hayat kurtaracak girişimler olarak he­men herkesin öğrenmesi ve uygulaması gere­ken ilk yardım tedbirleridir.Asfıksı (boğulma) ile sonuçlanabılen birçok durumdan bazıları şunlardır.
nucu oluşan şişmeler yüzünden solunum yolu tıkanmış olur.
• Yastıklar ya da plâstik çantalarla boğulma
• Hava geçıtlerındekı akıntı
• Asılma ya da boğulmayla soluk borusunun sıkışması
• Toprak ya da kum inmesi, bir duvar ya da korkuluğa sıkışma veya kalabalıkta ezilme sonucu goğus ezilmesi
• Akciğerlerin yaralanması
• Goğus kafesinin yaralanması (örneğin goğuste bir delinme)
• Düzenli solunumu engelleyen hastalıklar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git