BOTULİZM

Çok ender rastlanan bir gıda zehirlenmesidir. Nedeni: Clostridium botulinum adlı bakteri, bulaşmış olan yiyecek maddesin­de, çok kuvvetli bir zehir oluşturur. Buorganizma, alçak ısı derecelerinde, ok­sijensiz büyümektedir ve sporları da ısı ve kaynatmaya karşı dirençlidir. Belirtileri: Toksin (zehir) barsak-larda emilmekte ve merkez sinir siste­mini etkilemektedir. Buradaki etkisiyle, gözkapakları düşmekte, çift görme, göz-bebekleri genişlemesi, yüz felci, yutma güçlüğü belirmekte ve sonunda da so­lunum kasları felce uğramakta ve kalp durmaktadır. Vakaların yansından faz­lası ölümle sonuçlanır.
Tedavi: Yıkımı yapan, bakterinin kendisi değil, ürettiği toksindir. Bun­dan ötürü, antibiyotikler işe yaramaz. En etkili tedavi, emetik (kusturucu) ilaç ve mümkünse antitoksin vermektir. Has­ta, acilen hastaneye kaldırılmalıdır. En iyisi, korunma önlemlerinin dikkatle alın­masıdır. Piyasadaki konservelerden bu tip zehirlenmeye pek rastlanmaz. Bili­nen vakalarda, yiyecek maddesi evde ha­zırlanmış ve korunmuştur. Toksin, kay­namayla bozulduğundan, evde hazırlanan konserve yiyeceklerin yeniden kaynatıl­ması uygundur. Zaten, bulaşmış gıda maddelerinin, kokularıyla bozuk olduk­ları anlaşılır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git