BOYUN

Göğüs bölgesinin üst bölümü­nü kafatası ile birleştiren gövde bölü­müdür. Boyunda bulunan başlıca organ­lar: Boğaz, tiroid bezleri, soluk ve ye­mek boruları (yani, trakea ve ösafagus), baş ve beyine giden ve oralardan gelen büyük kan damarları, kaslar ve yedi boyun (servikal) omurudur. Omurilikten bu düzeyde ayrılan boyun sinirleri, bo­yun ve kolların, deri ve kaslarını sinir­lendirirler. Farinks adı verilen boğaz boşluğu (yutak), omurga kemiklerinin önünde, kafatası tabanından, altıncı bo­yun omuruna kadar uzanır. Bu nokta­da yutak, yemek borusuyla birleşir veyemek borusu da aşağı uzanır. Larİnks (gırtlak) ise, önde 4’üncü ile 6’ncı bo­yun omurları arasında bulunur ve la-rinkse ilişkin olan tiroid kıkırdağı deri altından elle tutulabilir. Larinks, aşağı­da trakea ile devamlıdır. Trakeanm baş­langıç bölümünde, üzerinde tiroid be­zinin iki lobunu birleştiren bölüm geçer ve bu bezin iki lobu, trakeanın iki ya-nmda kolaylıkla yoklanabilir. Öndeki başlıca kas sterno-mastoid çıkıntıdan gö­ğüs kemiği olan sternuma ve köprücük kemiğinin iç ucuna uzanır. Bu kas, ka-rotis atardamarı, iç juguler toplardama­rı, vagus sinirini ve boyun lenf bezleri zincirini kaplayan kılıf m üstünde bulu­nur. Daha yüzeyde, çene kemiği açısın­dan düz aşağı uzanan dış juguler toplar­damar ve her iki yanda orta çizgiye ya­kın aşağı doğru inen ve ince bir damar olan ön juguler toplardamarlar bulunur. Bütün bu yapılar, boynun yalnız ön bö­lümünün üçte birini kaplar. Bunların ar­kasında kalan üçte iki bölüm ise, omur­ganın boyun (servikal) bölgesinden ve boynu oynatan, başı destekleyici hareke­tini sağlayan büyük kas demetlerinden oluşmuştur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git