ÇOCUK FELCİ

Sinir sisteminin, felçle sonuçlanabilen bir has­talığıdır.
Nedeni: Omuriliğin ön boynuz hüc­relerinin ve motor kafa sinir çekirdek­lerinin virüs enfeksiyonudur. Hastalık, ağız ve burundan damlacıklarla, su ve yiyecek maddelerinin lağımla bulaşma-sıyla ve sineklerin enfekte maddeyi ta­şımasıyla yayılır.Belirtileri: En hafif şeklinde, has­tada, boğaz ağrısı, hafif ateş, yorgunluk ve baş ağrısı belirir. Daha ağır şekiller­de, ensede sertlik ve ağrı vardır. Hasta­lığın tam oluşmuş hali, 4 ve 5’inci gün­lerde, felçle görülür ve felç, 36 saatte tamamlanır. Felç, genellikle, kol ve ba­caklarda belirir, kaslar ağrılı ve duyar­lıdır. Felcin başlangıcından sonraki üçün­cü haftadan itibaren erimeye başlar. So­lunum kaslarının tutulmasıyla, solunum etkilenir ve ağır vakalarda, omurilikle birlikte kafa sinirlerinin de etkilendiği hallerde (hastalığın bülber şekli), yutma, konuşma ve öksürme de mümkün ol­maz.
Tedavi: Hastalık şüphesi belirir be-lirmez, hasta dinlendirilmelidir; çünkü felç genellikle aktif olan kaslarda oluşur. Felç başlayınca, ağrıya karşı aspirin ve benzeri ilaçlar verilir ve kaslann gerilme-mesine dikkat edilir. Gerekirse, suni so­lunum yolla/ma başvurulur. Üç hafta kadar sonra, kaslarda duyarlık azalma­ya başlayınca, kaslar yavaş yavaş, pasif olarak hareket ettirilir ve fizikoterapiye başlanır. Uzun süre, hangi kaslann, ne dereceye kadar iyileşebileceği bilinemez, fakat ilk ay içinde kasılmaya başlayan kasların iyileşme olasılığı fazladır. Ke­sin karar verebilmek için, altı ay, ya da fazlası geçmelidir. Vakaların çok azın­da, solunum güçlüğü devam eder. Poli-omiyelit’de ölüm, aspirasyon pnömoni-si, ya da dolaşımın iflasıyla gerçekleşir. Hastalann çoğu iyileşir, fakat hastalığın kini, erimiş ve geceleri kramplar beli­ren kaslar halinde taşırlar.
Hastalıktan korunma: Aşılarla, korun­ma gerçekleşebilmiştir. Günümüzde, yaz sonu ve güz başında tek tük vakaların belirebilmesine rağmen, salgınlara rast­lanmamaktadır. Ama, sineklerin bol ol­duğu tropik ülkelerde, hastalık hâlâ bir tehlikedir. Genellikle aşı, ağızdan uygu­lanmaktadır. İlk doz, bebek, altı aylık olmadan önce, ikinci doz, ilk dozdan ikiay sonra ve üçüncü doz da ikinciden altı ay sonra verilir. Bundan sonraki aşı yenilenmeleri, 5 ve 15’inci yaşlarda olur. Ağızdan alınan aşı (sabin tipi) canlı virüslüdür. Saik tipi olan ve zerk yoluyla verileninde, ölü virüs bulunur. Çocuk felci hastalar ayrılmalı ve bunlarla bu­laşmış kişiler, 3 hafta süreyle çocuklar­dan uzak ve göz altında tutulmalıdır. Salgın halinde, genel sağlık koşullan dik­katle gözetilmeli ve yüzme havuzları, ha­mamlar kapatılmalıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git