DAMAR VE SİNİRLERİN ZEDELENMESİ

DAMAR VE SİNİRLERİN ZEDELENMESİ

Ikına bir turnike zararlıdır Atar ve toplardamarlarla si­nirler genellikle aynı demet içinde bulunurlar Herhangi bir sınırın kemikle turnike arasında sıkılması sınırı zedeleyebilir Bundan dolayı bazen turnike uygulanmasını müteakip adale felçleri meydana gelir Bu felçler bazı hâllerde geçici olmakla beraber bazen de daimî olarak yerleşir kalır Arter, yanı atardamarın da çok fazla sıkıştırılması, damarın iç tabakalarını bo­zar işte bu nedenle turnikenin akma yerleştiri­len gaz bezi yastığının fazla sert olmaması ge­rekir Diğer taraftan turnike yeter derecede sı-kıştınlmayıp gevşek bırakılacak olursa yüzey­sel veriler, yanı toplardamarlardakı dolaşım ke­silir, fakat asıl kapanması gereken arterlerden kan kolayca hareket eder Böyle durumlarda kanama duracak yerde bilakis çoğalır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git