DEFİBRİLASYON

Herhangi bir kasta, kas lifleri bir bütün halinde kasılacağı-na, ayrı ayrı veya ayrı ufak gruplar halinde kasılırsa olaya fibrilasyon adı ve­rilir. Bu durum, kalp kasında da olabi­lir ve kulakçık (bkz.) veya karıncıkları et­kiler. Fibrilasyon, karıncıklarda olduğu takdirde, koordinasyonsuz kasılmalar so­nucu kalp atımı durur, yalnız karıncık kasının titreştiği görülür. Bu durum, ani ölüm nedenlerindendir ve var olan bir kalp hastalığı, koroner yetmezliği veya, başta anestezik maddeler gelmek üzere, bazı ilaçların etkisiyle oluşur. Hasta, dok­tor yardımı olan bir yerdeyse, kalp ma­sajı dolaşımı sürdürebilir ama, kalp atı­mını başlatabilmek için, fibrilasyonun, dejibrilatör adı verilen ve göğüs üstüne yerleştirilmiş plaklar aracılığıyla kalbe şoklar ileten elektrikle çalışan bir maki­ne yardımıyla durdurulması gereklidir. Akım, başlangıçta, saniyenin 1/25’i ile 1/10’u arasında, 100 volta ayarlanır; bu akım başarılı olmazsa, 250 volta arttı­rılabilir. Yakında bir defibrilatör yoksa ve kalp masajı ile kalp çalışmıyorsa (ki bu durumda fibrilasyonun varlığı anlaşı­lır), kalp bölgesi üzerinde göğse yerleş­tirilen elektrotlardan A-C şehir akımı vermeye çalışılabilir. Fibrilasyonun gide­rilmesi çabaları yanı sıra, solunumun sürmesi önemlidir ve bu amaçla oksijen kullanılır veya ağızdan ağza suni solu­num yaptırılır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git