DEMANS (Bunama)

Tipik özelliği, ge­riye, yani daha ilkel davranış şekillerine dönüş olan bir akıl hastalığı belirtisidir. Bu duruma, beynin, büyük sayıda sinir hücresini yıkan ciddi organik hastalık­larında (kronik alkolizm, ilaç düşkünlü­ğü, frengi ve beynin diğer enfeksiyonları damar sertliği gibi), ileri yaşlarda, yüksek ateşli hallerin delirium’lannda ve şi­zofreni gibi fonksiyonel psikozlarda rast­lanır. Başlıca özellikleri; bellek bozuklu­ğu, ileri geri anlamsız konuşma, başka­larının hislerine, düşüncelerine ilgisizlik, bazen de idrar ve dışkı tutamamak, yani diğer bir deyimle, “ikinci çocukluk ve unutkanlık”tır. Bu durumun gidişi, ne­dene bağlıdır: Fonksiyonel psikozlar, ba­zen tedavi ile iyileşebilir ve geçici de­lirium halleri, neden olan ateşin yok ol­masıyla ortadan kalkabilir; buna karşı­lık, ileri yaş ve beynin ciddi organik bozukluklarında, çok sayıda sinir hüc­resi ve atardamarlar yıkıma uğradığın­dan, iyileşme beklenemez, bkz. Akıl Has­talığı.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git