DEĞİŞEN GÜZELLİK KAVRAMI

Güzellik kavramı çağdan çağa değişmiş­tir. Kadınlar genellikle, içinde yaşadık­ları dönemin güzellik kurallarını benim­seyerek bu kuralların gereğini yerine ge­tirmeye çalışmışlardır. Zaten çevre de, bu kurallara uymayan kadınları güzel olarak nitelendirmekten kaçınmıştır. Gerçekten de büyük annelerimizin, ni­nelerimizin, hatta annelerimizin genç­lik resimlerine bakacak olursak giyim kuşamlarından, boyanmalarına süslen­melerine kadar, dış görünüşlerinin gü­nümüzün anlayışı ile hiç de bağdaşma­dığını görürüz. Birinci Dünya Savaşının hemen ardında moda olan küçük göğüs­lü, incecik yapılı güzel kadın anlayışı kı­sa bir süre sonra etkisini yitirmiştir. Günümüzde erkeklerin ilgi duydukları kadınlara dikkat edecek olursak eski çağlar için şaşırtıcı sayılabilecek durumlarla karşılaşırız. Gerçekten de bugünün erkeği Afrikalı zenci kadına olduğu ka­dar, kuzeyli sarışın kadına da ilgi göster­mekte, ufak tefek kadın da, uzun boylu kadın kadar beğenilmekte, makyajsız kadın da yüzü çok güzel makyajlı bir kadın kadar cazip olabilmektedir. An-. cak bu beğenilmenin tek koşulu, kadı­nın seksapel dediğimiz ve tanımlanması çok zor olan niteliğe sahip olmasıdır. Yani kısacası karşısındakilerin dikkatini çekebilmeyi başarmasıdır. Günümüzde beğenilmeyecek kadın yoktur dersek yanlış bir yargı öne sürmüş olmayız. Ünlü bir Fransız tele­vizyon yıldızına yakıştırılan “çirkinler kraliçesi” deyimi de bu yargıyı doğrula­maktadır.Günümüzün kadını artık korseden kur­tulmuştur, makyajı geçmiş yıllara oran­la çok daha basittir. Kalıplaşmış güzel­lik kuralları günümüzde eski önemini yitirmiştir, öyle ki bugün genel bir gü­zellik ölçüsü saptamak olanaksızdır. Klasik güzellik ölçülerine hiç uymayan bir kadının da çevresi ile özellikle er­keklerle olan ilişkilerinde güzel bir kadı­nın uyandırdığı ilgiyi kolayca uyandırabilmesi günümüzün çok yaygın olaylarındanan. Çünkü güzellik başka ş.ey, çevrede ilgi uyandırabilmek ise başka bir şeydir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git