Deniz Kestanesi

Deniz kestanesi, adını herkesin tanı­dığı bu küçük dikenli top uzun zamandan beri bilinmektedir; günümüz tıp bilimi deniz kestanesinin içindeki turuncu kıs­mının İyi edici özelliklerini kanıtlamıştır.
• Sözgelimi Çin’de, deniz kestanelerinin bu turuncu kısımları pirinç unu veya sandal ağacı unuyla karıştırılarak kaşın­tılar, yaralar, kabuklar gibi bazı deri hastalıklarını iyi etmede kullanılmakta­dır.
• Japonya’da, kurutulmuş ve ezilmiş bu turuncu kısımlar, çok pahalıya satılmakta­dır, hatta havyardan bile daha pahalıdır. Uyancı özellikleri de vardır.
• Sicilya’lı denizciler, deniz kestanesi­nin turuncu kısımlarını zeytinyağıyla karıştırarak, deriyi yumuşatmak ve kırışıklıkları önlemekte kullanmaktadır­lar.
Deniz Kestanesi Nedir?
Deniz kestanesi bir derisi dikenliler dendir.

Kelime Yunancadan gelmektedir: eki nos kirpi, dermos deri anlamına gelir. Damar ve sinir sistemi bulunan, küre şek­linde bir omurgasızdır. Ama esas olağan­üstü olanı, başka hiçbir dış etki olmaksızın, kendi embriyon gelişimini yeniden başlayabilmesidir. Kabuğuna gelebilecek herhangi bir zararı iyileştirmek, bir hileresinin yerini tamamlamak, hatta, eksik bir uzvunu tamamlamak için yeterli enerjiye ve organik zenginliğe sahiptir. Daha iyi anlaşılması için deniz kestanesinin kabuğunun yer değiştirmesine yardım eden küçük ayaklar ve yakınında bulunan besinleri yakalayacak küçük kıskaçlar şek­linde dikenlerden oluştuğunu eklemek ge­rekir. Bütün bunlar, yaralarını iyileştirebildiği hattâ yeni bir uzuv geliştirebildiğine göre onun kendini yenileyebilme gücünü göstermektedir.

Turuncu Kısmın Önemi (Eşeyli Hücre)
Bu sürekli yenileşme hali, tüm aktif parçaların bir arada toplandığı turuncu kısım tarafından yapılır. Bu organlar çok lezzetli olup daha çok mercan adı altında tanınır. Bunlar aslında hayvanın üretici bezleridir.
Bu da hücrelerin yenileşmesine ge­rekli başlıca maddeleri içerdiğini gös­termektedir. Bu şaşırtıcı özelliklerinden dolayı, kozmetik uzmanları bir çok analizler so­nucunda deniz kestanesinin eşeyli hüc­relerini temel alan, deride hiçbir zıt tepki meydana getirmeyen, derideki bazı hastalıkları tedavi etmede kullanılan kremler ve maskeler ortaya çıkardılar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git