Depresyon Hayatimizi nasıl etkiliyor?

Buraya kadar, depresyonun ne olduğu, hangi şekillerde or­taya çıktığı ve yaş ve cinsiyete göre nasıl farklılaştığı hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu bölümde, depresyonun başta aile ha­yatımız olmak üzere, iş ve sosyal hayatımızı nasıl etkilediği üze­rinde duracağız.

1. AİLE HAYATI
34 yaşında bayan hasta
“İçimdeki boşluk kocaman. Kendimi nereye koyacağımı bile­miyorum. Sanki birileri istediği için var olan bir eşya gibiyim. Ca­nımdan çok sevdiğim çocuklarım bile gözümde olmuyor, işte o zamanlarda çok korkuyorum. Bir insan nasıl kendi dünyaya ge­tirdiği varlıklara karşı böyle hissedebi­lir ki? Nedir bu yaşadığım. Yok olmak en güzel şey gibi geliyor bu hisleri yaşadığımda Bu sözler depresyonda olan bir annenin duyguları. Sırf bu cümleler bile dep atmosferini daha da resyonun aile hayatımızı ne derece olumlu olumsuz hale getirebilir.Aile üyelerinden biri depresyonda ise diğer aile bireyleri de ister istemez bu durumdan etkilenecektir. Aile üyelerinden herhangi birinde­ki depresyon hali ailenin genel atmosferini daha karamsar ve olumsuz bir hale getirebilir. Depresyondaki aile bireyinin diğer aile bireyleri ile ilişkileri bozulabilir. Örneğin evde babanın depresyonda olması onun mesleki performansının ve işlevselliğinin azalmasına, evine ve ai-leşine daha az ilgi göstermesine, evdeki anlaşmazlık, tartışma ve sıkın-tılann artmasına, ailenin sosyal aktivitelerinin azalmasına, çocuklarda aile içindeki gerilim ve sıkıntılardan dolayı kaygı belirtilerinin oluşma-sına (tırnak yeme, altını ıslatmaya veya kirletmeye başlatma, kekeleme, tik bozuklukları, uyku ve iştah bozuklukları vb.) yol açabilir.

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER
38 yaşında bayan hasta
“Günlerdir evden çıkmadım. Hareket etmeye bile halim yok. Arka-daşlarım aramadığı zaman onlara kızıyorum ve çok alınıyorum, ara-dıkları zaman da saçma sapan nedenlerden kalplerini kırıyorum. As­lında hiç böyle olmak istemiyorum ama bir anda kendimi itirazcı, ba-ğırıp çağıran ve çaresizlik içerisinde boğulan birisi gibi görüyorum.”Yukarıdaki cümlelerden de anlaşılacağı gibi depresyondayken kişinin yakınlarıyla ilişkilerinde sorunlar ortaya çıkabilir ya da var olan sorunlar artabilir. Kişi yakınlarına karşı kırıcı sözler söyleyebilir veya kırıcı davranışlar gösterebilir. Kişi, kendi sorunlarına yoğunlaşması ya da bir şeyler yapamayacak durumda olması nedeniyle çocuklarının gereksinmelerine de yanıt veremez durumda olabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git