DERİ İLTİHABI (Dermatit)

Egzama ile dermatit arasmdaki ayrım tam olarak anlatılamaz. Genellikle, “dermatit” adı­nın, derinin nedeni bilinen iltihaplarına verilmesi önerilmektedir. Diğer bir dü­şünceye göre de, “egzema”, epidermis bkz. deri reaksiyonlarını tanımda kulla­nılmalıdır (“derma” tabakası reaksiyon­ları ayrılmalıdır). Ama, bütün bu düşün­celere rağmen, dermatit ile egzama, aynı anlamda kullanılmaktadır. Nedeni: Deriye değebilecek madde­lerin çeşitliliği kadar bol neden sayılabi­lir. Bunları gruplandırmak mümkündür: Fiziksel tahrişler: Deterjanlar, kuvvetli asit ve alkaliler, yağlar, sabunlar, anti­septiklerle.
Allerjik tahrişler: Penisilin, çiçekler, ba­zı kumaşlar, nikel (kopçalarda vb.’de bu­lunur) kozmetikler ve boyalarla oluşur. Bu tahriş eden maddelerin etkisiyle, de­rinin temas yerinden uzak bölümlerinde de reaksiyon görülebilir ve bu ikincil odaklardaki görünüm, ilk odaklardakini unutturacak nitelikte olabilir.
Tedavi: Tahriş eden maddenin sap­tanması ve deriden uzaklaştırılmasıdır. Tahriş eden madde, kişinin mesleği ge­reği, temas etmesi gereken bir madde ise,kişinin mesleğini değiştirmesi gerekir. Dermatit alanları genellikle kaşındığın­dan, meydana çıkacak ikincil enfeksi­yonlardan koruyucu maddeler kullanılır. Bazen bu maddeler de dermatit’e neden olabileceğinden, bunların seçimi dikkat­le yapılmalıdır. Genellikle, bilinen basit formüller, jansian moru veya klioki-nol gibi en etkilileridir ve heksaklori-fen de çok iyi bir deri antiseptiğidir. Fakat bazen enfeksiyona karşı, ağızdan veya yerel olarak, terramisin gibi antibi­yotiklerin kullanılması gerekebilir. Neo-misin ve basitrasin, yalnız yerel olarak kullanılabilirler. Genellikle, mikrop öl­dürücü maddeler, krem veya yağ halin­de, kortikosteroid’lerle birlikte önerilir, çünkü dermatit tedavisinde kortikoste-roid’ler çok etkilidir. Ağır ve başka ilaç­lara cevap vermeyen vakalarda, kortikosteroid’leri ağızdan da kullanmak ge­rekebilir. Genellikle, hasta dinlenmeli ve alkol alıyorsa, bunu azaltmalıdır. Eğer hastada ruhsal gerilim hali varsa, bir sa­kinleştirici veya antihistaminik kullan­ması uygundur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git