Donma

Bebeklerin ve yaşlıların, so­ğuk etkisinde kalıp, ciddi hastalık belir­tileri göstermeleridir.

Bebeklerde:

Belirtileri: Oda ısısı 18 derecenin iyice altına düştüğü vakit, bütün bebek­lerde ve özellikle erken doğan ve zayıf olanlarında, donma belirtileri görülür. Bu tür bebeklerin dış dünyaya adaptas­yonlarını sağlayan Termo-regülasyon me­kanizması yeterince gelişmemiştir. Böy­le bir bebek, sakin ve soğuk olup, açlık belirtileri göstermez. Bebeğin ren­gi kırmızıdır ve donma uzaksa, özellikle kaba eti ve yanaklarmdaki derialtı yağ tabakasının sertleşip kalınlaştığı elle an­laşılabilir. Başlangıçta nabız süratlidir, fakat bebeğin ısısı normalin çok altına düştüğü zaman, nabız da yavaşlar.

Tedavi: Bebeği, hastanede, kuvöz içinde, yavaş yavaş ısıtmak gerekir. Bu durumda, enfeksiyon belirmesi olasılığı fazladır; enfeksiyonun cinsine göre teda­vi yapılır.

Yaşlılarda:

Belirtileri: Hastanın vücut ısısı 35 derecenin altındadır ve hastada dalgınlık görülür. Nabız düzensiz ve yavaş, deri soğuk, solunum yavaş ve kan basıncı dü­şüktür. Hastada bu durumu oluşturan düşük ısı, ev içinde bile olabilir. Tedavi: Hasta, ani ısıtılmamalı, ılık bir odada, üzeri bir battaniye ile örtülmelidir. Damar içi beslenme ve oluşması mümkün enfeksiyonlara karşı antibiyotik tedavisi gerekebilir. Böyle bir hastanın, hastanede tedavi edilmesi gereklidir.

NOT: Soğuğun, erişkin ve yaşlılarda öl­dürücü etkisi üzerinde dikkatle durulacak bir konudur. Bebeklerin odaları soğuk ol­mamalıdır. Her kış, ılık iklimli ülkelerde, soğuğun etkilerinin yeterince bilinmeme­sinden ötürü, bebek ölümlerine rastlan­maktadır. Bebeğin oda ısısı 18 derecenin üzerinde olmalı ve bebeğin rektal (ma­kat) ısısının 35 derecenin altına düşme­mesine dikkat edilmelidir. Yeni doğan­larda, donmaktan ölebilme oranı % 25 ‘tir, yani donan yeni doğanların 1/4’i, ölebilir. Yaşlıların soğuğa duyarlılıkları, tahminlerin üstündedir ve yaşlılık has­talıkları (felç, kalp hastalığı, miksödem gibi) bu kişilerin duyarlılıklarını artırır. Yaşlıların ılık yerlerde bulunması ge­reklidir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git