Düztabanlık

(Pes Planus). Bebek­lerde, çocukların bir çoğunda ve hiç ayak­kabı giymemiş erişkinlerde görülebilen bir durumdur. Ayakkabı giyen kişilerde, ayağın iki kemeri vardır:  Biri enine, di­ğeri de uzunlamasınadır. Düz bir yüzey üzerine basılıp elde edilen ayak izinde, ayak parmaklarının kökü ile topuk ara­sında, iç kısımda, bir boş alan görülür. Düztabanlıkta bu boşluk yoktur ve tüm ayak izi daha geniştir.

Nedeni: Ayak kemerlerini destekle­yen kasların, genellikle yatmayı gerekti­ren bir hastalık sonrası, tonus’unun kay­bolması, ayakların şiddetli incinmesi, ayak kemiklerinin kırılması (özellikle os calcis denen topuk kemiğinin), aşırı şiş­manlık veya zafiyet, uzun süreler ayak üzerinde kalmak, iltihap, ayakta artrittir.

Belirtileri: Akut veya kronik ağ­rıdır.

Tedavi: Genel sağlık durumunun dü­zeltilmesi, idman (ayak parmakları üze­rinde yürümek, ayak parmakları üze­rinde yükselip alçalmak, ayağın dış ke­narı üzerinde yürümek ve bu kenar üze­rinde bir süre durabilmek), ortopedik aletlerle destekleme (bu destekler, çelik kemer veya sünger yastık şeklindedir), alçıyla tesbit ve cerrahi müdahaledir.Destekler ağrıyı hemen geçirmekle bir­likte, salık verilmesi uygun değildir, çün­kü ayak kemerinin normal çalışma yap­masını ve böylelikle de kuvvetlenmesini önlerler ve zaten gevşek olan taban ki­riş ve bağlarının daha da uzamasına ne­den olarak, düztabanlığı artırabilirler.

Al­çıyla tespitte, ayak, doğru pozisyonda bir ay kadar alçılı olarak tutulur. Cer­rahi müdahale ile de, ayağın iç tarafın­daki kemik kısmen alınarak iç kenarın kısaltılmasına ve yeni bir ayak kemeri yapımına çalışılır. Alçı tespiti ve cerra­hi müdahale, her vakada başarılı olma­dığından, en uygunu, genel sağlık duru­munun düzeltilmesine çalışılması ve eg­zersiz yapılmasıdır.

Göz önünde tutula­cak noktalar:

a) Birçok kişide, belirtisi olmaksızın, düztabanlığın bulunduğu,

b) Çoğu insanın, bu durumu nörotik bir hastalık haline getirerek, işten kaçmaya çalıştığı,

c) Görevleri ayakta durmayı ge­rektirenlerde, düztabanlığın önemli bir sakınca olduğudur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git