EKLAMPSİ

(Gebelik Toksemisi). İler­lemiş gebeliklerde veya hemen doğum sonrası, kadınlarda rastlanan ve yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein bu­lunmasıyla birlikte görülen nöbetler ya da koma halidir. Bu durumun asıl ne­deni bilinmemektedir. Ancak günümüz­de eklampsinin bir damar uyum hasta­lığı olduğu anlaşılmıştır. Hasta, mümkün­se, hastanede tedavi edilmeli, müsekkin verilmeli ve kendisine çok sakin bir or­tam sağlanmalıdır. Hasta, gebe ise ve henüz doğum olayı başlamamışsa, do­ğum yapay olarak başlatılmalı veya se­zaryen ameliyatına başvurulmalıdır. Bu durum, hem ana, hem de çocuk için teh­likelidir. Düzenli yapılan gebelik kon­trol muayenelerinde, eklampsi’yi haber veren işaretler saptanır ve gerekli koru­yucu ve önleyici önlemler alınabilir. Bu dönemde, yani pre-eklampsi safhasında tedavi edilen hastalar (tuz rejimi, tansi­yon düzenlenmesi) normal gebeliklerini sürdürürler.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git