ELEKTRİK ÇARPMALARI

Bu kaza­lar, elektrik akımı ya da şimşekle olu­şur ve ortaya çıkan durum, çeşitli fak­törlerle bağlıdır (akımın voltajı gibi). Amperaj, voltajdan önemlidir ve alter­natif akım, doğru akımdan zararlıdır. Kuru kumaşlardan geçen akım, ıslak ku­maşlardan geçen veya doğrudan çıplak deriye rastlayan akım kadar tehlikeli de­ğildir. Bütün akımlar, vücut toprağa bağ­lı olduğu zaman daha tehlikeli olur, kau­çuk tabanlı ayakkabı giymiş kişide akım­ların etkisi o kadar korkunç değildir. Evin, elektrik akımı yönünden en teh­likeli odası, banyodur. Çünkü, burada vücut çıplak ve ıslaktır, ayaklar doğru­dan yere bastığından, toprağa bağlıdır ve burada olacak bir elektrik çarpma­sının sonu büyük olasılıkla ölümdür. Elektrik şokunun etkileri yerel ve genel-, dir. Kas spazmları, kemik kırıklarına yol açabilir ve akımın vücuda girdiği yerde, hafif bir yanıktan, kas ve iç organların şiddetli yıkımına kadar çeşitli ağırlıkta etkilere rastlanabilir. Bu yaraların iyi­leşmesi çok uzun sürer. Tedavi: Bazen, kas spazmı, kişinin şok yaratan cismi elinden bırakmasını önler. Bundan ötürü, hastayı, elektrik kaynağından ayırmaya çalışmadan önce, akımı kesmek gereklidir. Bunun olanak­sız olduğu hallerde, hastayı çekecek ki­şinin elleri kuru olmalıdır. Bir kişinin, yüksek voltaj kaynağı yakınında, bay­gın bulunması halinde, dikkat edilmesi gereken ilk husus, o kişinin yüksek vol­taj kaynağıyla hâlâ bağlı olup olmadı­ğıdır. Burada, yardımcı kişinin ellerinin kuru olması işe yaramaz ve kazazedeye dokunduğu an, o da akıma çarpılır; bun­dan ötürü, çok çabuk bir elektrik tek­nisyeni bulmak gerekir.
Şimşekli havada, sürekli hareket etmek yararlıdır; duran kişinin çevresinden yük­selen ılık hava, şimşeği çekebilir. Dere­ler ve göllerden, tek tek duran ağaçlar­dan, çevresi tenha olan duvar ve çitler­den uzak durmalıdır. Bu elektrik şoku veya yıldırım çarpması sonucu, kazaze­denin solunumu durmuşsa, hemen suni solunum yapmalı (bkz. Suni Solunum) ve gerekirse, saatlerce sürdürülmelidir. Na­bız hissedilemiyorsa, kalp masajı gerek­tirir (bkz. Masaj). Alınacak herhangi bir önleme hemen başvurmalıdır; kişinin kurtarılması buna bağlıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git