ELEKTROŞOK TEDAVİSİ

ELEKTROŞOK TEDAVİSİ (Elektro-konvülsif tedavi). 1934’te, Budapeşteli von Meduna, psikiyatride şok tedavisini uygulamaya başladı. Bu tedavide şok, ilaçla sağlanmaktaydı. Sonraları İtalyan Carletti, şoku elektrik akımıyla verme yöntemini buldu. Şok tedavisi veya di­ğer deyimiyle, “konvülsif tedavi”nin ta­rihçesi ilginçtir: Von Meduna, şizofre­ni ve saranın karşıt iki hastalık olduğu­na inanmakta ve birinin varlığında di­ğerinin var olamayacağını söylemektey­di. (Bu inanç, günümüzde rağbet gör­memektedir). Bundan ötürü, yapay sara krizlerinin şizofreniyi iyi yönde etkileye­ceği kanısıyla, bu tedaviye başlandı. Ger­çekte de, tedavinin çok etkili ve iyileş­tirici olduğu görüldü. Sonraları, vakala­rın tekrar kötüleşebildikleri gözlemlen-diyse de, elektrokonvülsif tedavi halen bazı tip şizofrenilerde ve ayrıca, belirli olarak depresif durumların, 10-14 gün­de, bu tedavi ile iyileştiği görülür. Bu tedavinin asıl tehlikesi, kas spazmları sırasında kemik kırıklarının da olabilmesiydi, fakat tedavi sırasında, kas gev-şeticilerinin ve genel narkozun kullanı­labilmesinden beri, bu tehlike de orta­dan kalkmıştır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git