ENFEKSİYON

Vücudun, dışarıdan ge­len organizmalarca istilâ edilmesine, en-feksiyöz hastalık adı verilir. Bu duru­mun özelliği, hastalığın, insandan insana veya hayvandan insana bulaşabilmesidir. Organizmalar vücuda girdikten sonra, doğrudan etki alanları ne kadar dar olur­sa olsun, genel bir reaksiyon doğurur­lar. Vücut yüzeyinde yaşayan asalakla­rın enfeksiyon yerine enfestasyona ne­den oldukları söylenir. Hastalık nedeni olan bakteriler, şekillerine göre sınıflan­dırılırlar: Basiller “çubuk”, stafilokoklar “üzüm salkımı”, sterolokoklar “zincir”, diplokoklar “çift”, vibriyon “virgül” vb. şeklindedir. Diğer hastalık yapıcı orga­nizmalar da, spiroketler (tirbuşon şeklin­dedir, kıvrıla büküle hareket eder, fren­gi ile spiroket sarılığına neden olurlar), virüsler, mantarlar ve protozoonlardır (bir hücreli hayvanlar). Virüsler, genel­likle, ışık mikroskobuyla görülemeyecek kadar ufaktırlar; bunların ancak elek­tron mikroskopu altında resimleri çeki­lebilir. (Elektron mikroskopunda; mer­cek yerine bir mıknatıs alanı, ışın de­meti yerine de elektron akımı kullanılır).

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git