ESTETİK CERRAHİ ELLİ YAŞINDA

Estetik cerrahinin uygulama yönünden elli yıllık bir geçmişi vardır. Birinci Dün­ya Savaşı yıllarında, yüz yaralarını iyileştirme ve izlerini ortadan kaldırma amacıyla başvurulan bu tür cerrahi, daha sonraları geliştirilerek doğuştan olan ba­zı vücut kusurlarını düzeltmek için de uygulanmağa başlanmıştır. Burnu görünür bir iz bırakmadan içer­den düzeltme fikrini ilk olarak Berlin’li cerrah Dr. Joseph ileri sürmüştür. Deri kırışıklarını ortadan kaldırma amacını güden ameliyat ise 1918’de Fransız Passot tarafından gerçekleştirilmiştir. O yıllarda, estetik ameliyatlar yaşlı ka­dınların kırışıklarını bir dereceye kadar ortadan kaldırmakla ve burunda çok ba­sit düzeltmeler yapmakla yetinmektey­di.Bir süre sonra, Marsilya’lı Dr. Aubert ameliyatla kadın göğüslerini dikleştirme yi ve canlı bir görünüm kazandırmayı başardı. Estetik cerrahinin uygulanışı ancak İkinci Dünya Savaşından sonra yaygınlaştı. Dr. Claoue “burun kaldır­ma” ameliyatlarıyla ün kazandı. Ancak, ameliyat ettiği burunların çok dik ve kal kik oluşu bir sakınca meydana getiriyor­du.Bugün, estetik cerrahi yetkinlik derece­sine ulaşmıştır. Buna paralel olarak, giz­li ve yasa dışı olma niteliğinden de sıyrılmıştır. Artık hiç kimse burnunu düzelt tirmiş olduğunu açıklamaktan çekinme­mektedir. Estetik ameliyatlar. Batı ülke­lerinde, gittikçe daha genç yaşlarda uy­gulanmağa başlamıştır. Bununla birlikte bu alanda henüz bilinmeyen daha çok şey vardır, Bu konuda sık sık akla gelen dokuz soruya cevap verelim.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git