EZİLME YARALARI

EZİLME YARALARI
Bu yaralanmalar, büyük çapta den, kas ve ke­miğe zarar verdiğinden her zaman tıbbî yar­dım istenmelidir. Ciddî iç ve dış kanamalar olabilir Özellikle bir kolu ya da bacağı besle­yen kan damarları hasar gormuş olabilirler, bu sebeple kurtarma gecikirse oksijenli kan yok­luğunun uzaması sebebiyle hasarlı kısım yıtırılebılır.
Bazı vak’alarda hasar gören parça sıkışmış ola­rak bir saatten fazla kalırsa yaralı dokulara se­rum akarak onların şışıp sertleşmesine sebep olur, kan basıncı düşer ve şok durumu oluşa­bilir. Hasar gören kaslardan çıkan maddeler yüzünden vücut içerisinde toksık (zehirli) kimyasal madde birikimi de olacaktır Sıkış­manın kalkması üzerine bu maddeler vücudun diğer kısımlarına hızla yayılarak böbrek yeter­sizliğine sebep olur ki bu da oldurucudur Bu nedenden dolayı kazazede çıkarıldığı za­man, kızartı ve şişme dışında pek az yaralan­ma görüntüsüne sahip olmasına rağmen ciddî bir durum mevcut olabilir.

EZİLME YARALARI

EZİLME YARALARI

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git