KOL ASKILARI

KOL ASKILARI
Bu askılar kollarda yaralanmalar olduğu za­man ve bazı göğüs yaraları için kullanılır. Ön-kolu göğüste çapraz olarak tutar ama sadece kazazede oturduğu ya da ayakta durduğu za­man etkilidir. Doğru konumdaki bir kol askı­sında el, dirsekten biraz daha yukardadır. Ban­dın altı, tüm parmak tırnakları görünür du­rumda bırakılarak serçeparmağın köküne ka­dar uzanmalıdır.
• Kazazededen, oturarak, yaralı bileğini ve elini dirseğinden daha yüksekte tutmasını isteyiniz; kazazede kendi kolunu tutabilir.
• Dirsekle göğüs arasındaki açıklığı kullana­rak üçgen bandın bir ucunu, tepesi, dirseği iyice aşacak şekilde önkolla göğüs arasın­dan geçiriniz.
• Üst ucunu sağlam taraftaki omuz üzerinden boynu dolaştırarak yaralı tarafın önüne ge­tiriniz.
• Önkolu tutarak, bandın alt ucunu elin ve önkolun üzerinden alarak balıkçı düğümüy-le yaralı taraftaki köprücük kemiğinin üs­tündeki çukur üzerine gelecek şekilde bağ­layınız.
• Son olarak da tepe noktasını öne doğru çe­kip, bir çengelli iğne ile bandın önüne tuttu­runuz.
• Dolaşımı denetleyin. Eğer etkilenmişse ban­dı ve askının konumunu ayarlayınız.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git