Fay

Fay: Yerkabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbi­rine göre göreceli olarak yer değiştirmesidir.

Fay, yer kabuğunun kıvrılma çabası neticesinde sert plakaların kırılması ile ortaya çıkan kırığa denir. Aslında fay kırık olarak da bilinir. Ancak karıştırılmaması gereken bir konu vardır ki o da, çatlaklarla fay aynı şey değildir. Çatlakta kıvrılan yer kabuğunda çatlama meydana gelir ama kopmalar oluşmaz. Yani yer kabuğu iki katman halinde bölünmez. Oysa fayda yer kabuğunun ikiye bölünmesi söz konusudur. Bunu kemik kırıklarına ve çatlaklarına benzetmek mümkündür. Eğer kemik iki parçaya ayrılmışsa ortaya çıkan sonuç kırıktır. Ancak bölünme yok, sadece çatlama varsa sonuç çatlaktır. Faylar, dev tabakaları birbirinden ayıran, fark edilebilecek büyüklükte kırıklardır. Oysa çatlaklarda böyle bir durum söz konusu değildir.

Faylar Nasıl Oluşur?

Peki, depremlerin de sebebi olarak bilinen faylar nasıl oluşur? Yer kabuğu bilindiği üzere levhalara ayrılmıştır ve bu levhalar hareket halindedir. Levhalar birbiriyle yaklaştıklarında birbirlerinin hareketini engeller ve birbirlerine baskı yaparlar. Bu durumda oluşan devasa enerji yüzünden tabaklar kırılmaya başlar. Böylece faylar ve sonucunda deprem oluşur. Bunu mengene tarafından sıkıştırılan sert bir cisim gibi düşünebiliriz. Hangi cisim olursa olsun bir sınırı vardır ve bu sınır aşıldığında kırılacaktır. İşte fayların oluşumu da böyle meydana gelmektedir.

Fay Türleri

Fayları genel olarak 4 grupta toplamak mümkündür. Bunlar; normal atımlı faylar, doğrultu atımlı faylar, oblik atımlı faylar ve ters atımlı faylar olarak sıralanabilir.

fay

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git