FİLARYAZİS

FİLARYAZİS. Filarya adı verilen çok küçük solucanların yaptığı bir enfeksi­yondur. Bu solucanlar, 2-50 cm. uzun­luğunda, kalınca bir iplik inceliğindedir. Erişkin dişi filarya’dan, kanda dağılan ve mikrofilarya adı verilen larvalar çı­kar. Enfekte bir kişiyi sokan bir böcek, bu mikrofilaryaları da emer ve mikrofi-laryalar, böceğin içinde filarya haline gelirler. Şimdi, filaryaları taşıyan bu bö­ceğin soktuğu insana, filarya aşılanmış olur.
Filarya çeşitleri: (İnsanı enfekte edebi­lenleri): Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus ve Loa loa’ dır. Bunlar, tropikal ve subtropikal ül­kelerde bulunur. Wuchereria bancrofti ve Brugia malayi, lenf yollarını tıkaya­rak bacakların ve üretim organlarının çok fazla şişmesiyle beliren elefantiyazis (fil hastalığı), etkenleridir. Ara konak, burada bir sivrisinektir.
Onchocerca volvulus, onchocerciasis hastalığının etkenidir. Bu hastalıkta, deri kaşınır ye kalınlaşır, vücudun çeşitli böl­gelerinde, içinde erişkin filaryaların bu­lunduğu şişkinlikler ortaya çıkar. Bu şiş­kinliklerin, ameliyatla çıkartılması gere­kir, çünkü kaldıkları hallerde, enfeksi­yonun tekrarlanmasına neden olurlar. Onchocerciasis, gözlerde yapabildiği yı­kımdan ötürü, Afrika nehir körlüğü has­talığı adını da alır. Bu enfeksiyona, Orta ye Batı Afrika ile Güney ve Orta Ame­rika’da sık rastlanır. Ara konak, Simu-lium adlı manda sivrisineğidir ve mikro-filaryalara, kan yerine deride rastlanır. Loa loa, bir Batı Afrika filaryasıdır. Bu­nun ara konağı olan mango sineği, siv­risineklerin tersine, insanları gündüzleri sokar. Loa loa’da, deride, Calabar şiş­kinlikleri adı verilen kabartılar belirir ve zaman zaman, filaryaların göz kon-junktivası içinde hareket ettikleri görü­lebilir. Tedavi: Çeşitli isimler altında satı­lan diethylcarbamazine, kan ve derideki mikrofilaryalan öldürür, fakat erişkin solucanlara, özellikle Önchocerca’ya kar­şı etkisizdir. Diethylcarbamazine almak­ta olan hastalar, ölü mikrofilaryalara karşı ateş, baş ağrısı ve genel halsizlik gibi allerjik reaksiyon belirtileri gösterebilirler. Onchocerca enfeksiyonlarında, göz de hastalanabilir ve deride aşın bir kaşıntı görülür. Onchocerciasis’te, için­de erişkin solucanların bulunduğu şişkin­likler, cerrahi yolla alınır. Diethylcarba-mazine’e karşı şiddetli reaksiyon olduğu hallerde, hastaya kortikosteroidler veri­lir. İnatçı Onchocerca enfeksiyonların­da bazen suramin adlı ilaç damar içi yoldan verilir, fakat bu ilacın böbrekler­de bozukluk yapabileceği de bilinmeli­dir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git