HODGKIN HASTALIĞI

HODGKIN HASTALIĞI (Lenfadenom). Özellikle genç erkeklerde görülen, vü­cudun retiküler ve lenfatik dokularını tu­tan bir hastalıktır.
Nedeni: Bilinmemektedir.
Belirtileri: Boyundaki lenf bezle­ri, zamanla, ağrısız olarak şişer. Bunlar, yumuşak olmamakla birlikte, lastik kı­vamında, kolay hareket ettirilebilen, bir­birinden ayrı kitleler halindedir. Hastalık ilerledikçe, diğer lenf bezleri grupları da şişer ve hastada, bazen on gün kadar süren ateşli devreler belirebilir. Şişen lenf bezleri grupları, çevrelerindeki yapıların çalışmalarını engeller. Örneğin, bronşları çevreleyen bezler, solunum yollarına ba­sınç yaparak, hastada solunum darlığı­na yol açabilir, ya da akciğerin bazı bö­lümleri söner. Karaciğerle dalak şişip, karında rahatsızlık duygusu yaratır ve sinirler üzerindeki basınç sonucu, ağrı ya da felçler belirir. Bazı ender hallerde, hasta, alkol içtiği zaman, şişmiş olan bez­lerde ağrı duyar.
Tedavi: Belirli bir grup beze ışın te­davisi etkilidir. Şişkinliğin yaygınlaştığı hallerde, sitotoksik (hücre zehiri olan) ilaçlar kullanılır. En sık kullanılan bu tür ilaç, hardal gazına benzer olan nitro-gen mustard”dır (azotlu hardal). Diğer sitotoksiklerden, vinblastin sulphate (vin-blastin sülfat) ve chlorambucil (kloram-büsil) de denenebilir. Hastalığa, genel­likle kansızlık da eşlik eder, hatta bazen o kadar şiddetli olabilir ki, hastaya kan naklini gerektirir. Ağrı ya da herhangi bir organın görevini engelleyen yerel ba­sınçları, cerrahî yoldan ortadan kaldır­mak mümkündür.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git