GENÇ KALMAK İÇİN UYGULANACAK YÖNTEMLER

Erkek de kadın gibi fiziksel yönden yor­gunluğun ve yaşlılığın etkisinde kalır, öyleyse erkek de cildinin gençliğini ve tazeliğini korumaya çalışmak zorunda­dır.
Erkekler için yapılmış besleyici kremler, kırışıklık giderici ampuller, dinlendirici maskeler vardır. Uzun araştırmalar scunda bulunmuş dinlenme ve bakım yöntemleri gittikçe yayılmaktadır. Bu yöntemlerin en önemlileri, deriyi derin­lemesine temizlemek ve deliklerini ge­nişletmek için ozon püskürtme, meka­nik olarak veya elle yapılan masajlar, ya pay bronzlaşma, antiseptik ve kanama­yı durdurucu kremler, deriyi yumuşat­mak, dinlendirmek, canlandırmak veya kırışıkları azaltmak için hazırlanmış mas keler ve canlandırıcı friksiyonlardır. Kırk yaşlarına yaklaşan erkek çevrenin de etkisiyle çoğunlukla yaşlılık korkusu­na kapılır. Bu korku onu yaşının izlerini saklayabilecek yollara başvurmaya yö­neltir.
Delikanlılık çağındaki ergenlik sivilcele­ri genç erkeklerde komplekslere yol aça bilir. Bunlara karşı kozmetik sanayii maddelerinin kullanılmaları, en azın­dan psikolojik olarak büyük etki göste­rir.Sabır ve özenle uygulandıkları takdir de bu maddelerin deriye gerçekten büyük yararları vardır. Erkeğin de bir bakım çantasına sahip ol­ması gerektiğini ileri sürmek yanlış ol­maz. Bu çantada erkeğe, fiziğine uygun bir kişilik kazandıracak birçok madde­nin (örneğin egzotik ve çekici kokulu sa bunlar, traş öncesi ve sonrası losyonları, kolonyalar) bulunması gerekir. Hatta ba zı erkekler deriye net bir görünüş kazandıran renkli ve pelte şeklinde maddeler bile kullanırlar. Bu maddeler günümüz­de erkek güzelliğinin temelini oluşturur­lar. Bu maddeleri kullanan erkeklerin sa yısı çoğalmakla birlikte kullandıklarını açıkça söylemeye cesaret^ edenlerin sa­yısı azdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git