GLİYOM

GLİYOM. Sinir sistemi kaynaklı, beyin veya omurilik tümörüdür. Beyni kapla­yan zar kaynaklı, meninjiyom ve kan da­marı kaynaklı hemanjiyom tümörlerinin karşıtıdır. Gliyomlar, içinde bulunduk­ları sinir dokusunu kapladıklarından ve böylelikle normal ve tümörlü doku ara­sı sınırın seçilememesinden ötürü, habis kabul edilir. Bunlar, metastazla (bkz.) yayılmaz, fakat ameliyatla çıkarılmala­rı, daima beyin dokusunun bir kısmının zedelenmesini zorunlu kılar ve tümörün yeniden belirmeyeceğine ilişkin de bir garanti yoktur. Bundan ötürü, ameliyat­la tedaviye çok seyrek başvurulur. An­cak, tümörün kistik olduğu ve tümör dokusunun bu kist duvarının çok küçük bir alanını aldığı hallerde, ya da tümö­rün, beynin az zarar görebilecek yerin­de olması halinde, cerrahi girişime baş­vurulur. Röntgen tedavisi, bazı gliyom tiplerinde etkili olabilir. Gliyomlarm or­taya çıkardıkları belirtiler, yıktıkları be­yin bölgesine ve yarattıkları kafatası içi basıncın yüksekliğine bağlıdır. Hastalı­ğın ilerleyişi tümörün büyüme hızına paraleldir. Gliyomlar, başlıca dört grupta sınıflandırılırlar: Birinci derece diye ad­landırılanları en az habis olanları, dör­düncü derecede bulunanları ise, habisli­ği en fazla olanlarıdır. Dördüncü dere­ce gliyom, birkaç ay içinde ölümle so­nuçlanabilirken, bir hasta, birinci dere­cede bir gliyomla yıllarca yaşayabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git