GÖZLÜK

GÖZLÜK. Gözde, gözlük kullanılmasını gerektiren dört çeşit kırılma bozukluğu vardır: Miyopi (uzağı görememek), hi-permetropi (yakını görememek), astig­matizm ve presbiyopi. Miyopi’nin (bkz.) nedeni, gözün ışınları çok fazla kırması sonucu, görülen cismin görüntüsünün re­tina önünde olan bir odak noktasında oluşmasıdır: Bunun sonucu, bulanık gö­rülür. Miyopi, genellikle okul çocuğun­da görülen bir göz bozukluğudur; çocu­ğun, karatahta gibi, uzaktaki bir cismi iyi görememesiyle belirir ve uygun mer­cekli gözlüklerin mümkün olduğu kadar erken kullanılması gerekir. Hipermetro-pi’de (bkz.) ise, gözün ışınları kırabilme gücü azaldığından, yakındaki cisimlerin görüntüsü, retina arkasında odaklanır. Miyopi’de, uzağı görebilmek için içbü­key mercekler kullanılır; hipermetropi’ de ise, uzağı görüş normaldir, yakını görmek için dışbükey mercekler kullanılmaktadır. Astigmatizmde (bkz.) kor­nea veya mercek yüzeyini simetrik ol­mamasından ötürü, bir yüzeyden gelen ışınlar, o yüzeyle dikaçı yapan bir ikin­ci yüzeyden gelen ışınlarla aynı anda odakta toplanamazlar. Burada, hem uza­ğı, hem yakını görme bozulmuştur; bir daire, elips şeklinde ve birbirine karşıt iki noktada da bulanık görülür. Astigma­tizmi düzeltmek için, silindirik mercek kullanılır (silindirik mercek, bir yüzeyde düz olup, bu yüzeyle dik açı yapan ikin­ci bir yüzeyde bükülmüş olan mercek­tir). Astigmatizm, miyop veya hipermet­roplarda görülebileceği gibi, gözün bir meridyende miyop, diğer meridyende de hipermetrop olduğu karışık astigmatizm de olabilir. Presbiyopi’de (bkz..) ileri yaş­tan ötürü, mercek, yakın cisimler için uyum yapamaz ve okumak için gözlük kullanmak gerekir. 45 yaşının üstündeki çoğu kişiler ve aşağı yukarı 50 yaşını aşmış herkeste bu durum görülür. Za­man zaman moda olan koyu renkli göz­lüklerin tıpta kullanılma alanı yoktur. bkz. Kontakt Lens.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git