GÜNDE BİR DEFA

Bazı kadınlar, bir kadının kendisine ge­rekli özeni gösterebilmek için günün bütün saatlerini makyaja ve bakıma ayırmak zorunda olduğunu ileri sürer­ler. Başka bir iş yapmaya zaman kalma-ma;-ından yakınırlar. Oysa bu yanlış bir görüştür. Sabah sokağa çıkmadan önce, üç beş dakika içinde düzenli bir makyaj yapan kadının, artık akşama kadar makyajını tazelemeye ih­tiyacı yoktur. İkide bir pudriyerini çıkar­tıp pudrasını tazeleyen bir kadın, yanlış bir davranış içindedir. Makyajın da kuralları vardır ve bu kural­lara uymak gerekir. Makyaj yapmak için banyoya giren kadının, hareketlerini mantığının emrine vermesi gerekir. Ayna karşısında saatlerce kalmak za­man kaybetmekten başka bir işe yara­maz, önemli olan, kadının ne yapaca­ğını bilmesi ve bunları acele etmemekle birlikte, gereksiz zaman harcamasına da meydan vermeden bir an önce yerine getirmesidir.
Bazı kadınlar bir türlü kendilerini güzel görmek istemezler, ne yapsalar başkala-rıyle boy.ölçüşemeyeceklerini sanırlar. Oysa bir kadının güzelliği konusunda karar verecek olan kendisi değil başka­larıdır.
Bir de, bir kadının fizyolojik nedenlerle solgun ve yorgun izlenimi uyandırdığı günler vardır. Bu durumlarda kadının aşırı bir kötümserliğe kapılmaması, normal makyajını yapmakla yetinmesi gerekir. Bir iki gün içinde yeniden eski canlılığını kazanacağını unutmamalıdır. Aksi halde gereksiz bir huzursuzluğa yol açmış olacaktır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git