GÜZEL OLMA HAKKI

Yakin bir geçmişe kadar güzellik, bazı kadınların do ğuştan sahip oldukları bir ayrıcalık olarak değerlen­dirilirdi. Güzei kadın başkalarında bulunmayan ni­teliklere sahip olmakla övünürdü. Oysa günümüz­de güzellik bir ayrıcalık olmaktan çıkmış, kadınlar için bir hak hatta bir ödev olmuştur. Bu hakkın kul­lanılmasında günümüzün kadını sayılamayacak ka­dar çok olanaktan yararlanmaktadır. Dış görünüşün kişiliğin ilk izlenimi olduğunu bilen günümüzün kadını, bu izlenimin mümkün olduğu kadar olumlu olmasına çalışmaktadır.
Kadınların bu konudaki en büyük yardımcısı olan güzellik malzemelerinin yapımı bugün bir endüstri dalı halini almıştır. Bu endüstri ilkin Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkmıştır. Yapılan ista­tistikler Amerikalı kadınların güzellik malzemeleri için harcadıkları paranın, ülkenin milli savunma gi­derlerini aştı-ğını göstermektedir. Güzellik malzeme leri için yapılan harcamaların böylesine büyük rakamlara varacak şekilde abartılmasını paylaşmak tabii ki mümkün değildir. Ancak bir kadının bu mal zemelerden ölçülü bir biçimde yararlanmaması da büyük bir hata olur. Çünkü kendisine özen göstermek her kadının vazgeçilmez görevidir. Bu görevi yerine getirmeyen bir kadının, günümüzün koşullarına ve anlayışına ayak uydurabilmiş olduğu nu öne sürmek zordur.
Son olarak önemli bir noktayı daha belirtelim. Güzellik sadece dış görünüşe bağlı bir kavram değil dir. Güzel gözler, kalkık bir burun, biçimli bir ağız, düzgün bir vücut bir kadını güzel kılmada önemli rol oynar. Amagerçekten güzel olabilmek için bun­lar ne gerekli, ne de yeterlidir. Bu öğelere sahip olan bir kadının, ayrıca alçak gönüllü, iyi niyetli, açık kalpli, çevresine saygılı olmaması halinde gü­zel sıfatını hak etmesi olanaksızdır. Buna karşılık bu son saydığımız niteliklere sahip olan her kadın tartışmasız güzeldir. Asıl güzellik bu öğelerde saklı­dır çünkü.
ARKIN AİLE ANSİKLOPEDİSİ’nin bu cildi bu konuda her kadının bilmesi gereken bilgileri ele almaktadır. Güzelliğin temel ilkeleri sadelik ve iç­tenliktir. Bu kitapta verilen bilgileri, bu iki ilkeyi göz önünde tutarak uygulayacak olanlar, elde ede­cekleri sonuçtan mutlaka memnun kalacaklardır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git