GÜZELLİK BÜTCESİ

İstatistik günümüzün en önemli bilim dallarından biridir. Fransa’da yapıları yıl lık istatistiklerden çok belirgin bir genel eğilim meydana çıkmıştır: Fransızların spara miktarı düzenli olarak artmaktadır.

kisisel-bakim1959 yılında Fransızlar tuvalet sabunu al mak için 111 milyon frank harcamışlar, bu sayı 1973 yılında 170 milyona çıkmıştır. Aynı sürede parfümeri için ayırdıkla­rı para miktarı 1076 dan 2073 milyon franga çıkmıştır. Aynı dönemde berber, güzellik kuruluşları gibi güzellik işleri için harcanan para miktarı %50 artmış­tır. Kişisel güzellik ve sağlık masrafları tutarı 2886 dan 4676 milyon franga çık­mış yani her yıl %8-10 kadar artış göster mistir.Sağlık konusunda henüz gerçekleştirile­memiş birçok eksiklikler vardır, örne­ğin eğer herkes dişlerinin bakımına yete rince özen gösterseydi, diş bakımı için harcanan paralardan bir kısmı başka iş­lerde kullanılabilirdi. Vücudun en iyi ar­kadaşının su olduğu görüşü yaygınlık ka zansaydı, pisliğin yol açtığı hastalıkların hiç değilse bir kısmının önüne geçilebi­lirdi. Bu kuralların yeterince uygulanma sının eğitime bağlı olduğunu unutma­mak gerekir.Sağlık ve güzellik bütçesi için ayırdıkları.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git