HARDAL

HARDAL. Brassica nigra ve Brassica alba’mn uçucu yağlar kapsayan tohum­larından elde edilen bir maddedir. Özel tadı ve uyarıcılığından, deri ve dilde, karşı tahriş olayında yararlanılır.
HARDAL GAZI. I. Dünya Savaşı’nda, kükürtlü hardal, zehirli bir gaz olarak kullanılmaktaydı. 20 yıl sonra, hardalın azotlu türevlerinin kanser tedavisinde kullanılabileceği anlaşıldı. Bu maddenin hücrelere etkisi, iyonlaştırıcı ışınlardakini (bkz.) andırır ve kromozomlara (bkz.) etki yaparak kanserin en önemli özelliği olan düzensiz hücresel büyümeyi durdu­rur. Günümüzde, hardal türevleri ışın te­davisi (bkz.) ve cerrahî ile bir arada, çe­şitli habis hastalıkların tedavisinde kulla­nılan sitotoksik ilaçlardandır. HARMİN. Hallüsinasyonlar meydana getirme özelliği taşıyan ve Güney Ame­rika’da yetişen bazı bitkilerden elde olu­nan bir alkaloid.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git