DİLE İLİŞKİN HASTALIKLAR

Glossit; dilin il­tihabıdır, fazla sigara içmek, çok sıcak veya yakıcı yiyecek ve içecekler, ya da ilgilenilmemiş çürük diş ve mikroplu diş-etlerinden oluşur. Bazen dil ucu ya da kenarlarında ufak yaralar görülür; bun­lar, çok ağrılıdır ve uçuktan ötürü olu­şabilirler. Dilin diğer tip yaralan da çok önemlidir ve doktora gösterilmelidir, çün­kü dil kanserinin belirtilerinden biri de, dildeki bu çeşit yaralardır. Dil yaraları­na ayrıca, frenginin her 3 döneminde, verem, kuşpalazı ve kan kanserinde rast­lanır. Dil yüzeyinin kronik tahrişi sonu­cu, lökoplaki denen beyaz, çatlaklı bir kalınlaşma görülür. Bu, bir kanser ön­cüsü oluşumudur. Dil kanseri’ne oldukça sık rastlanır ve genellikle bakımsız diş­lerle ilgilidir: Genellikle, dilin ön kena­rı yakınlarında sert bir yara açılır. Te­davisi, ışın tedavisi, radyoaktif madde­nin dile yerleştirilmesi veya kanserli kıs­mın çıkartılmasıdır. Bu ameliyatta kom­şu lenf bezlerini de çıkarmak gerekebilir

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git