HİDROJEN PEROKSİT

HİDROJEN PEROKSİT. Formülü H2O2 olan hidrojen peroksit, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Eriyiğinden oksijenin açığa çıkması ve sonunda suyun oluşması, bu sıvının, tehlikesiz ve etkili bir antiseptik olarak kullanılmasını sağlamıştır. Bir hidrojen peroksit eriyiğinin kuvveti, için­deki serbest kalabilecek oksijen mikta­rıyla ölçülür: Örneğin, en çok kullanılan 10 hacimlik kuvvet, kendi hacminin 10 misli oksijeni açığa çıkarabileceği anla­mına gelir. Bu maddenin en sık kullanıl­dığı yerler, yara temizlenmesi (tedavisi değil), kulaktan tıkaç çıkartılması (bura­da kulak, hidrojen peroksit’ten sonra su ile yıkanmalıdır, çünkü eriyiğinde bulu­nabilen başka maddeler kulağı tahriş ede­bilir), ağız çalkalanması ve saç renginin açılmasıdır. Ilık sudaki eriyiği, sargıları yapışmış olan yaranın, acımadan sargı­larının açılmasına yarar. Dokularla ve özellikle, üzerinde ölü hücre ve cerahat bulunan dokularla temasında, su ve ok­sijene ayrıştığından, serbest kalan oksi­jeninden ötürü, hidrojen peroksit, anti­septik etkili bir maddedir. Etkisi hafif, korkusuzca kullanılabilir olduğundan ve normalde tahriş edici özelliği bulunmadı­ğından, yapışmış yara sargılarının açıl­masında, az miktardaki içme sularının dezenfeksiyonunda, cerahatli yaraların temizlenmesinde (oluşan köpükler, artık maddeleri yara yerinden uzaklaştırır ve anaerobik organizmaları yıkar), gargara olarak, dişetleri iltihaplarının tedavisin­de, kulak yıkamalarında, kılcal kanama-lardaki sızıntıyı durdurmak için kullanı­lır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git