HİPPOCRATES

HİPPOCRATES (Hipokrat). M.Ö. 460 -370 yıllarında İstanköy adasında yaşa­mış ve ününü yüzyıllar sonrasına ka­dar aktarmış, eski Yunanlı bir doktor­dur. Batı’da, “tıbbın babası” diye ta­nımlanır. Bu hekim kendinden önce Mı­sır ve Uzak Şark tıbbının biriktirdiği bil­gileri derlemiş; kendi bulgu ve daha önemlisi, gözlemlerinden elde ettiği bil­gileri bunlara ilâve ederek sistemleştir-miştir. Böylece, ilk defa olarak tıbbi bilgi kavramı oluşmuştur.
Günümüze dek kullanılan ve tıp ahlâ­kının temelini oluşturan ünlü Hekimlik yemini de Hipokrat’ındır: “Apollo ve Asclepius (Eskülap) ve tüm tanrı ve tan­rıçalar adına söz veririm ki, bu yemin­de sayacaklarımı tüm yetenek ve anla-yışımca uygulayacağım: Öğretmenime, mesleğinde, ana-babama gösterdiğim say­gıyı vereceğim, onunla yaşamını payla­şacağım, paraya gereksinimi olduğunda, onu kendi parama ortak edeceğim, çocuk­larını, kardeşlerim sayacağım, bu mesle­ği istedikleri takdirde, onlara da para- sız olarak öğreteceğim; kendi bilgileri­mi, oğullarıma, öğretmenimin oğullarına, doktorluk yasasına uymaya yeminli öğ­rencilere öğretip, başka kimseyi bu bilgiyi almaya yetkili kabul etmeyeceğim. Teda­viyi, yetenek ve anlayışıma uygun olarak, hastalara uygulayacağım; bilgilerimi hiç­bir zaman, hastaların aleyhine kullanma­yacağım. İstense dahi, kimseye ne zehir vereceğim, ne de bu fikri edindireceğim. Aynı şekilde, kadına, çocuk düşürtmek amacıyla peser vermeyeceğim. Yaşamımı ve mesleğimi, saflık ve kutsal kavramla yürüteceğim. Hangi eve girersem gire­yim, yalnız ve yalnız, hastayı tedavi ede­ceğim; hiçbir zarar yaratmayacağım ve özellikle o ev halkından hiçbir kadın ya da erkekle cinsel birleşmede bulunmaya­cağım. Mesleğimi yürütme süresince ve hatta, mesleğim dışında sosyal ilişkiler­de, gördüğüm ya da duyduğum hiçbir şeyi yaymayacağım, tersine, bu gibi sır­ları kutsal kabul edeceğim. Bu yemine uyar ve bozmazsam, yaşamım ve sana­tımda, ölene dek, şerefli olayım. Tersine, yemini bozarsam, tam tersi olayların güç­lüğüne uğrayayım.”

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git