HİSTEREKTOMİ

HİSTEREKTOMİ. Rahmin çıkartılma­sı ameliyatıdır. Subtotal histerektomi’de, rahim cismi çıkartılır, fakat boyun kısmı bırakılır. Genç kadınlarda, çocuk isteyen hastalarda ve bazı miyom adı veri­len tümör (bkz.) vakalarında bu yön­teme başvurulur; total histerektomi ise, hem habis tümör, hem de bü­yük miyom vakalarında yapılan bir ameliyattır: Rahmin tümü çıkartılır. Rahimle birlikte diğer üretimle ilgili pel-vis içi organlarının (tubalar, yumurtalık­lar, geniş bağlar, vaginanın üst üçte biri ve ilgili lenf bezleri) çıkartılması, Wert-heim ameliyatı adını alır. Bu sonuncu yöntemden de daha köklü olan bir yön­tem, pelvis organlarının tümünün çıkar­tılması, “pelvis eksenterasyonu”‘dur. Rah­min ufak, bağlarının gevşek ve vakanın selim olduğu hallerde, vajinal histerek-tomi denen ve rahmin vagina yolundan çıkartılması temeline dayanan yöntem uygulanır. Histerektomide, ortaya çıkan sorun, yumurtalıkların da çıkartılmasının gerekip gerekmediğidir: Burada, hastanın yaşı (yaş dönümündeki bir kadın için bunların önemi pek fazla değildir), yu­murtalık ve rubaların (tüplerin) durumu, kararı yönelten faktörlerdir. İki yumur­taların birden çıkartılması sonucu, hem hasta kısırlaşır, hem de över hormonla­rının yapımı artık düşünülemez: Bu hor­monların yokluğu ise, önemli fizyolojik (bkz. Fizyoloji) ve psikolojik etkilere yol açar. Tek yumurtalığın çıkartılma­sı, bu sonuçları doğurmaz. Genel inan­cın tersine, histerektomi, cinsel isteği öldürmez.
HİSTEROTOMİ. Gebeliğin yedinci ayın­dan önce, bu durumu sona erdirmek amacıyla rahimde yapılan insizyon (bkz.); bir çeşit sezaryen ameliyatı.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git