HOLGER-NİELSON USULÜ YAPAY SOLUNUM

HOLGER-NİELSON USULÜ YAPAY SOLUNUM
Hastanın, solunum yollarını açık tutacak ted­birler alındıktan sonra, hasta yüzük oyun yatı­rılır. Elleri, birbiri üzerinde olmak üzere alnı­nın altına yerleştirilir, baş bir tarafa çevrilir Operatör, hastanın başı hizasına geçer, bir dizini yere, diğer ayağını 15-20 cm uzağa koyar. Ellerim hastanın kürek kemiklerı üzerine ko­yar, başparmaklarını omurgaya paralel olacak şekilde yerleştirir Operatör, dizi üzerinde doğrularak kollarım bükmeden 2 saniye müd­detle kuvvet uygular, 1 saniye içerisinde, elle­rim kaldırmadan hastamn vücudu üzerinden kaydırarak dirseklere getirir, 2 saniye müddet­le hastanın dirseklerinden tutup çeker, hafifçe yukarı kaldırır ve tekrar yerme koyar, daha sonra ellerini ilk pozisyonuna getirir.

HOLGER-NİELSON USULÜ YAPAY SOLUNUM

HOLGER-NİELSON USULÜ YAPAY SOLUNUM

Bunu ko­lay yapabilmesi için sayı sayarak yaparsa şöy­le olur. Eller hastanın kürek kemikleri üzerin­de 1,2 kuvvet uygulayarak soluk verme ışı yaptırılır, 3 eller dirseklere kaydırılır, 4,5 dir­sekler yukarı kaldırılıp tekrar yerme konur, 6 eller tekrar hastanın sırtına getirilir Böylece 1 defalık nefes alıp verme ışı 6 saniyede tamam­lanmış olur. 1 dakika içerisinde 10 defa nefes alıp verme işlemi yaptırılmış olur Bir operatörün 2 hastaya aynı anda sunî solu­num yaptırması gerektiği zaman yine Holger Nıelson usulü kullanılır 2 hasta yan yana yatı­rılır.Operatör, hastaların başları arasına dizle­rim koyarak dizüstü oturur Ellerim her iki has­tamn dış taraftaki kurekkemıklerı üzerine ko­yarak kuvvet uygular, sonra dış taraftaki dir­sekleri tutup kaldırarak işlemi devam ettirir Hasta, çocuk ise, bu usulün modıfıye şekli kul­lanılır. Operatör oturur Hasta, başı operatö­rün bacakları arasına gelecek şekilde yüzü ko­yun yatırılır Operatör, ellen ile omuzlarından kavrar, başparmakları ile göğsü sıkıştırıp bıra­karak hastanın nefes alıp vermesini sağlar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git