İDRAR

İDRAR. Böbreklerce salgılanan ve üre-terler yoluyla, idrar torbasına geçip, ora­da biriken ve idrar torbasından, üretra kanalıyla dışarı atılan sıvıdır. Sağlıklı durumda, bileşimi,belirli sınırlar için­de değişmez ve idrar tahlili, hastalık teşhisinde, çok yararlı bir araçtır. İdrar numunelerine, protein, şeker reaksiyon­ları uygulanır ve özgül ağırlığı tayin edi­lir. Santrifüj sonucu toplanan sediment (tortu) mikroskop altında incelenip, için­de kırmızı ve beyaz kan hücreleri, mikro -organizmalar ve hücre kalıntıları aranır. Bundan sonra, kültürü yapılır: Enfekte vakalarda, kültürden etken mikro-orga-nizma elde edilir ve bunların ilaç duyar­lıkları tayini yapılabilir. Bunlara ek ola­rak, idrara bir dizi kimyasal deneyler de uygulanabilir. Sağlam kişinin idrarı, kehribar sarışıdır; özel bir kokusu, hafif asit reaksiyonu vardır ve özgül ağırlığı ortalama 1.024 olup, 1.005 ile 1.030 arası değişebilir. Normal idrarda, pro­tein, kan ya da şeker bulunmaz, ama bir süre açıkta bırakılırsa, içindeki fos­fatların çökelmesinden ötürü bulanıkla-şabilir ki, bu da önemsizdir; idrarın kay-namasıyla, kaybolur. Normal bir kişinin, günlük çıkardığı idrar miktarı, yaklaşık olarak 1,5 litredir ve bunun içinde aşağı yukarı 50 gram katı madde bulunur. Bununla birlikte, çıkartılan idrar miktarı, alman sıvı miktarına ve iklime de bağ­lıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git