İNSİZYON

İNSİZYON (Şak). Özellikle karında, çok sayıda, özel adla tanınan cerrahî insiz-yonlar (şaklar) vardır. Bunların belki de en tanınmış olanı, karın sağ alt kısmın­da, üye kemiğinin ön üst dikeninin 2,5 cm. kadar iç tarafında yapılan Mc. Bur-ney insizyonudur. Bu girişim, karın kas­larını kesmektense, ayırmaya yönelir ve apendiksi çıkartan ameliyatlarda kulla­nılır. Diğer bir özel adla anılan insiz-yon da Pfannenstiel’dir. Pubis kemiğinin hemen üstünden, enine olarak yapılır ve iyileştiğinde, pubis bölgesi kıllarınca üs­tü örtülmüş olur. Bu insizyon, kadın­lardaki pelvis ameliyatlarında kullanılır. Karındaki standart cerrahî insizyonlar, orta (median; göbeğin üst veya altında olabilir), paramedian (orta çizginin sağ veya sol yanındadır), enine (transvers) ve çaprazdır (oblik). Çapraz insizyon, böbrek ve yollarıyla ilgili ameliyatlarda, arkadan, en alt kaburgalar boyunca, kar- nın ön tarafına uzanır. Birkaç insizyonun bir arada kullanıldığı da olur, fakat cer­rah, daima karın duvarını zayıflatıcı iş­lemden kaçınır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git