KABURGA

KABURGA (Kot). Arkada, göğüs omur­galarından, önde göğüs kemiğine uza- nan ve her iki yanda 12’şer tane olan, ince, uzun, kavisli kemiklerdir. Hep bir arada, göğüs kafesini yaparlar. Her ka­burganın altında, bir interkostal sinir, bir atardamar ve bir toplardamar bulu­nur. Kaburgalar birbirlerine, interkostal kaslarla bağlıdır ve öndeki uçları kıkır­daktandır. Doğrudan darbeyle, bu ke­mikler kolay kırılabilir ve bazen kırık uçları içe yönelip, akciğerleri delebilir; bundan ötürü, göğüs duvarı yaralanma­larında, göğüs içine kanamanın olup ol­madığı ve akciğerlerden, plevra boşlu­ğuna havanın kaçıp kaçmadığı kontrol edilmelidir, bkz. Pnömotoraks. Tedavi: Eskiden, kaburga kırıkların­da, göğse sargı uygulanırdı. Günümüz­de, bunun, solunum hareketlerini engel­lediği düşünüldüğünden, uygulanmaz ve ayrıca, ağrı da solunum hareketlerini azaltıcı olduğundan, interkostal sinirlere lokal bir anestezik madde zerk edilerek, bu engel de ortadan kaldırılır, çünkü, solunum hareketlerinin azalması, özellik­le bronşite giden durum olan hallerde, zatüreye neden olur. Birden fazla kabur­ganın kırılması halinde, acil cerrahî te­davi gerekir ve bunların altında buluna­bilen karaciğer, dalak ve barsaklarm da zedelenip zedelenmediği kontrol edilir

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git