PROSTAT BEZİ

PROSTAT BEZİ. Erkekte, idrar torbası boynuyla üretra başlangıcını çevreleyen bezdir. Yaklaşık olarak, 3×2,5×4 cm. bo­yutlarında olup, ikisi yanda, biri ortada olmak üzere üç parçalıdır. En sık gö­rülen hastalığı, bezin selim olarak büyümesidir. Diğer prostat hastalıkları, kan­ser, iltihap, verem ve taşlardır. Selim büyüme: Nedeni: Bilinmemektedir. Belirtileri: İdrar yapma başlan­gıcında zorluk, ince bir idrar akımı, id­rarın damla damla gelmesi ve sık işe­mektir. Sonunda, üretra tamamen tıka­nabilir ve hiç idrar gelmez. Tedavi: Büyümüş bezin, alt karın duvarından yapılan açık ameliyatla ya da ameliyat sistoskopu yardımıyla, bir bölümünün diyatermi ile kesilmesiyle ya­pılan kapalı girişimle çıkartılmasıdır. Açık ameliyat tercih edilir, fakat bu, her zaman mümkün olmayabilir. Prostatın çıkarılmasından sonra, erkekler genellik­le kısırlaşır, fakat iktidarsızlık görülmez. Akut idrar tutulması halinde, idrar tor­bası, mümkünse bir sondayla boşaltılır, fakat bu mümkün değilse, lokal aneste­zi altında, idrar, karın duvarından akı­tılır.
Prostat kanseri: Belirtileri, selim pros­tat büyümesinin belirtileridir. Ancak, kanser metastaz yaptığı zaman, bunlara ek olarak, vücudun diğer bölgelerinde de belirtiler ortaya çıkar. Prostat kanseri sıklıkla kemiklerde ikincil büyümelere yol açtığından, anormal bir kemik kırığı ya da doğru dürüst iyileşemeyen bir kı­rık, bazen hastalığın ilk belirtisi olur.
Tedavi: Mümkünse, hastalık çok yayılmamış ve hastanın genel durumu el­verişliyse prostat bezi çıkarılır. Bu olamadığı takdirde, stilboestrol hormo-nuyla yapılan tedavi, bezdeki kanseri ve metastazları ufaltıp ağrısız kılar. Bu etki devamlı olmamakla beraber, uzun süre­lidir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git