Hafıza Kaybı

HAFIZA KAYBI. Belleğin kısmen ve­ya tamamen kaybolması. (Belleğin tama­men kaybolması pek düşünülemez, çün­kü bellek olmadan hiçbir zihinsel fonk­siyon görülemez). En sık rastlanan bi­çimi, kelime veya adların unutulması olan, verbal amnezidir. İhtiyarlıkta ve beyin hücrelerini yıkan direkt hastalıklar veya dolaylı olarak (örneğin, arterioskleroza bağlı olarak) beyin hücrelerinin kan­lanmasının azaldığı hallerde, amnezinin değişik tip ve derecelerine rastlanır. Bu­na rağmen, bellek bozuklukları veya yi­timlerinin çoğunluğunun nedeni, psiko­lojik olup, örnek olarak, anksiete nörozunda, kişinin kendi sorunlarıyla aşırı ilgilenmesi sonucu dikkat ve bunun so­nucu bellek bozukluğu göstermesi veya histerideki dayanılmaz durumdan kaçma mekanizması olan gerçek amnezi gösteri­lebilir, bkz. Nöroz, Arter Hastalıkları.

Kaygının yoğun olduğu durumlarda kişilik çözülmeleri görülebilir. Kendi aralarında birlik oluşturabilen ruhsal etkinlikler, kişilik bütünlüğünden kopabilir veya böyle bir bütünlük oluşamazsa yokmuş gibi görünebilir. Bu durumda, kişilikte bir çözülme ortaya çıkar. Kişilik bütünlüğünün ve düzeninin bozulmasıyla hafıza kaybı (bellek yitimi – amnezi) veya çoklu kişilik görülebilir.

Bellek yitimi (hafıza kaybı – amnezi) çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Yaşantının bir bölümünün veya tümünün unutulmasıdır. Unutulan bölüm yoğun kaygının, üzüntünün yaşandığı bir dönemdir. Yoğun suçluluk duygusu ve şok etkisi yaratan olaylara karşı savunma mekanizması olarak geliştirilmiştir. Birey adını, kimliğini, her şeyini unutmuş olabi­lir. Ama Kazandığı becerilerini unutmaz

Bazı durumlarda kaçışla birlikte görülür. Aşırı zorlanma içinde olan birey bulunduğu yerden de uzaklaşır. Tamamen bir boşluk içinde kalabilir. Bellek yitimi ile yaşanan olaylar tamamen unutulmaz, bilinçaltına itilmiştir. Hipnozla veya narkoz etkisiyle bilinç düzeyine çıkabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git