KARIN

KARIN (Batın). Gövdenin göğüs ve pel-vis bölgeleri arasındaki bölümüdür. Gö­ğüsten, bir kas bölme yapan diyafram ile ayrılmış olan karnın, alt bölümünde pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.. Ar­kadan, belkemiği ve alt kaburgalar ta­rafından iyice korunmuş olmakla bera­ber, ön ve yanlarda yalnız kas tabaka­ları ile yanlarda, transvers, iç ve dış oblik kaslar ve orta çizgi üstünde dikey rectus abdominis kası ile örtülü oldu­ğundan, dış etkilere karşı iyi korunmuş değildir.
Karın duvarını oluşturan yapılar, dış­tan içe doğru, deri, değişik kalınlıktaki yağ tabakaları, kas, diğer bir yağ taba­kası, ince kaygan bir zar olan ve karın boşluğunun iç yüzünü kaplayan periton’ dur. Islak selofan kâğıdına benzetilebilen periton, karın boşluğundaki bütün or­ganların üzerlerini kaplar. Karın için­deki başlıca yapılar, sindirim sistemi or­ganlarıdır: Mide, ince ve kalınbarsak (appendiks ve çekum dahil), karaciğer ve pankreas. Kalınbarsağın son bölümü olan rektum, pelvis boşluğu içindedir. Böbrekler, karın boşluğunun arka bö­lümünde, son kaburgaların altında, belkemiğinin her iki yanında bulunur. Üre-ter diye adlandırılan ve tüpleri andıran idrar yollan, karın boşluğunun arka du­varı boyunca, böbreklerden, pelvis için­de bulunan mesaneye doğru inerler. Sol­da, diyafram altında, aşağı yukarı sağda bulunan karaciğerin tam karşısına ge­lecek şekilde, dalak bulunur. Dalak, ka­raciğerlerden çok daha ufak olup, mide tarafından arka ve yukarı doğru itilmiş­tir. Arkada, belkemiği boyunca, gövde­nin en büyük atar ve toplardamarları olan, karın içi aortu ve “vena cava” (vena kava) bulunur. Belkemiğinin iki yanı boyunca, gangliyon zincirleriyle bir­likte karın otonom sinir sistemi vardır. Erkekteki prostat bezi ve kadındaki ra­him, yumurtalıklar ve fallop boruları, karın boşluğu altındaki pelviste bulunur. Karın ve pelvis hastalıkları, etkiledikleri sistemlerin veya hastalıkların adlarıyla anlatılmıştır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git