KAS HASTALIKLARI

Kas, büzülebilen canlı bir dokudur. Kasların çoğu kemiklere bağlıdır. Kasılıp gevşeyerek vücudumuzu hareket ettirirler.Tellerden oluşan ve Kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organa kas denir.

Üç türlü kas vardır: İskelete bağlı çizgili kaslar, düz İç organ kasları ve kalp kasları.

İskelet kasları çizgili demetler halinde bulunur. Her demet çok ince lif hücrelerinden oluşur, birbirlerine paralel şekilde uzanırlar. Demetlerin birbiri üzerine kayması içerideki liflerin büzülmesiyle olur. Bu kasları merkezi sinir sistemi yönetir ve isteğe bağlıdırlar.İç organ kasları, irade dışı, kendiliklerinden hareket eden kaslardır.

Sindirim, kan dolaşımı, salgılama ve boşaltma işlerini isteğe bağlı olmadan yaparlar.Kalp kasları, sinir sisteminin yardımı olmadan kendiliklerinden kasılabilirler. Kanı pompalarlar. Ama sinir sistemi kalp atışının hızlı ya da yavaş olmasına etki yapar. Onun için kalp kaslarını, hem istek dışı, hem de sinir sisteminin etkisinde kaldığı için öteki iki kas türünün arasında sayıyoruz.

Kaslarda % 72-74 su, proteinler (miyozin, nüklein, fibrin), karbonhidratlar (glikojen, glikoz) yağlar ve maden tuzları bulunur. Karmaşık kimyasal bir mekanizmaya dayanan kas kasılması, önceden parçalanıp glikoz haline geçen glikojenin enerjisini kullanır. Bunun için fosfor türevlerine, bu arada adenozin trifosforik aside ihtiyaç gösterir.

Kasılmanın artıkları arasında laktik asit, kreatin ve iç ortamı asitlendirmeye yarayan kreatinin bulunur.Kaslar esnek ve kasılgandır, Normal halde sürekli, kısmı kasılmalar vardır, buna kas gerilimi (tonus) denir. Bu gerilim organlarla, kol ve bacakların statik dengesini yerinde tutmaya yarar. Kasılma sinir akımının etkisinde olur. Bir tel kasılırsa bunu tümüyle yapar. Bir kasın tüm gücü iş yapıcı tellerin sayısına bağlıdır.

KAS HASTALIKLARI (Miyopati).

Si­nir sistemi bozukluğuna bağlı olmayan kas hastalığıdır. Miyopatilere seyrek rastlanır ve kas liflerinin yerini zamanla yağ ve bağdokusu aldığından, ilerleyici kas distrofisi diye adlandırılır. Klinik tabloya göre, hastalık üç gruba ayrılır. Yalancı-hipertrofik kas distrofisinde, ba­cak kasları iri görülmekle beraber, zayıf­tır. Hasta genellikle bir erkek çocuğudur veya hiç yürüyememiş, ya da yürüyemez olmuştur. Kasların zayıflığı yayılır ve kaslar erir. Çocukta zamanla, özellikle solunum sistemini tutan enfeksiyonlar be­lirir.
Fasio-skapulo-humeral distrofide, kas zafiyeti ve erimesi, yüz ve omuz kasları­na ilişkindir. Kol ve bacak kökleri kas distrofisinde ise, eriyen kaslar, yalnız pelvis ve omuz kaslarıdır. Son iki hastalık her iki cinsiyette, eşit sıklıkta görülür ve iyileşmeye rastlanır. İlerleyici kas distrofisinin özel tedavisi yoktur; bacaklara yardımcı olarak ortopedik cihazlar kul­lanılabilir. Bu durum kalıtsaldır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git