KAZAZEDELERİN KALDIRILMASI

KAZAZEDELERİN KALDIRILMASI
Bu çok önemlidir ve eğer doğru yapılırsa çok ağır kazazedeler bile incinmelere yol açmadan kaldırılabilir Bununla birlikte çok ağır şeyleri kaldırmaya kalkışmamalı ve orada bulunanlar­dan yardım isteyerek, kendinize zarar ver­mekten kaçınmalısınız.Kaldırmanın ıkı prensibi vardır Birincisi, vü­cudun en kuvvetli kaslarım kullanmalısınız, bunlar uyluk, kalça ve omuz kaslarıdır, ıkıncı-sı de, ağırlığı vücudunuza mumkun olduğu ka­dar yakın tutunuz.
Kaldırmak için gerekli duruşu almak çok önemlidir Kalıcı, dengeli ve sağlam bir duruşu sağlamak için ayaklar rahat bir şekilde yere basmalıdır. Sırtınızı ve başınızı dik tutun, ka­zazedeyi, ağırlığını omuzlarınıza bindirecek şekilde kendinize yakın tutunuz Kavramayı kuvvetlendirmek için elmızm tümünü kullanı­nız. Kazazede kaymaya başlarsa, duşuşunu engellemeye çalışarak kendi sırtınızı incitme­yiniz Kazazedenin, yaralı kısmına fazla bir zarar vermeden yavaşça ve hafifçe yere düş­mesine izm veriniz Bir şeyi kaldırırken sırtınızı dik tutunuz ve ge­rekirse dizlerinizi kırınız.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git