KEMİK İLİĞİ

KEMİK İLİĞİ. Kemik iliği, kırmızı ya da sarı renklidir: Kırmızı ilik, kafatası, kaburgalar, pelvis (leğen), sternum (gö­ğüs kemiği), vertebra (omur) cisimleri ve uzun kemiklerin uçlarında bulunur ve kan hücreleri yapar. Sarı ilik; yağ hüc­resiyle doludur: Yaşamın başlangıcında kırmızıyken, büyüme döneminin sonun­da, kemik iliğinin bir bölümü çalışma­sını kaybedip, sararır. Vücudun aşırı ge­reksinimi halinde, sarı ilik yeniden kı-zarıp, hücre yapıcı görevini yüklenir.
KEMİK İLİĞİ HÜCRESİ (Miyelosit). Tanecikli akyuvarların kaynağı olan hüc­relerdir.Nedeni: Enfeksiyon, ya vücudun baş­ka bölgesinden, kanla kemiğe iletilir ve­ya açık bir kırık, yara ya da ameliyat sonucu kemikte belirir. Bozuk sağlık ve beslenme koşullan hastalığa yatkınlığı yaratır. Bundan ötürü, dünyanın sağlık koşullarının bozuk olduğu bölgelerinde özellikle çocuklarda rastlanır. Etken mik-ro-organizma genellikle Staphylococcus aureus’tm.
Belirtileri: Hastalık, akut ya da kronik olabilir.
1. Akut: Hasta organ ağrılıdır ve iltihap alanında aşırı duyarlık vardır. Hasta, ateşli ve halsizdir. Hastalık ilerledikçe, enfekte kemiğin üstünde bir şişkinlik be­lirir ve deri kızarır.
2. Kronik: Bu tür iltihap genellikle açık yara ve kırıklar sonrası görülür. Ağrı ve cerahat vardır. Hastalığın gidişi dü­zensizdir; zaman zaman iltihap belirtileri ortaya çıkar ve bunu görünürde bir iyi­leşme devresi izler.
Tedavi: 1. Teşhis konur konmaz, an­tibiyotik verilir. Cerahat varsa, hastalık alanı cerrahî olarak açılmalı ve gerekir­se, cerahati dışarı akıtmak amacıyla ke­mikte delikler açılmalıdır. Açık bir kırık ya da ameliyat alanında osteomiyelit’in belirmesi, önemli bir komplikasyondur. Antibiyotiklerin bulunmasından önce, os-teomiyelit sonucu genellikle o uzvun ke-silmesiydi. II. Dünya Savaşı’nda bu yüz­den kol ya da bacağını kaybetmiş çok sayıda insan vardır: O zamanlar, açık kırık olur olmaz, osteomiyelit’in be­lirmesini beklemeksizin uzvu kesmeyi âdet edinmiş doktorlar vardı; 2. Kronik osteomiyelitte, genellikle ölü kemik do­kusu ya da kurşun, şarapnel parçaları, cerrahın koyduğu vidalar gibi yabancı cisimler vardır. Ölü kemik dokusu se-kestr adını alır ve herhangi bir yabancı cisim gibi, bu da ameliyatla çıkartılma­lıdır. Ölü dokunun içinde bulunduğu boşluk kazınır ve alttan itibaren iyileş­mesi için önlem alınır, organ alçıya konur, var olan organizmaların duyarlığı­na uygun antibiyotikler verilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git