Kendinize Gerçekçi Bir Hedef Koyun

Tartı aleti ağırlık fazlanızı çok mükemmel bir şekilde değerlendirememekle birlikte, yine de kendinize bir hedef saptadıktan sonra yaptığınız ilerlemeleri değerlendirmeniz açısından yararlıdır. Ancak bu hedef gerçekçi olmalıdır! Elli yaşında bir in­san için, yirmi yaşındaki kilosuna kavuşmak ulaşılması im­kansız bir hayal olabilir. Öte yandan bir hayale dayalı ve sonu hayal kırıklığı getirecek bir görüş açısı yerine, işe gerçekçi hedefleri olan bir zayıflama projesi ile başlamak yerinde olur. Zayıflamaya başlamadan önce kendinize şu soruyu so­run. Gerçekten kilo vermek istiyor musunuz? Vücudunu­zun yeni imajını benimseyebilecek misiniz? Çünkü bazen, Örneğin bir aile veya eşler arası gizli bir çatışmaya neden olabilir. Bu derinlerdeki sorun, zayıflama sorunundan daha cid­di olabilir. Kilo, bazen kişilerin psişik sorunlarını bilinç al­tında dünyaya, özellikle kadınlarda erkeklerin dünyasına karşı koymak biçiminde ifade edebilir. Böylesi kişiler cin­sel olarak çekici hale gelmeye tahammül edemeyebilirler. Görüldüğü gibi, böylesi durumlarda kişinin kendi ken­dine teşhis koyması çok zordur. Durumu derinlemesine dü­şünüp, kişinin kendine doğru soruları sorması gerekir. Ama ne olursa olsun, bazı kişilerin zayıflamaya gerçek­ten gereksinimi olmadığını kabul etsem bile, kötü beslen­me alışkanlıklarının her halükârda herkes için düzeltilmesi gerektiğini yineliyorum.
Eğer I. AŞAMA’yı uygulayacak cesaretimiz yoksa ve­ya amacınız kilo vermek değilse bile, II. AŞAMA’daki yöntemde belirtilen genel ilkeleri uygulamak temel hedef olmalıdır. Bu uygulama sadece vücudun değişmesini orta­ya çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda beslenme bazında çok daha zengin besinleri seçmenize dolayısıyla da kendi­nizi hem moral hem de fiziksel anlamda daha iyi hissetme­nize yol açacaktır.
Yukarıdaki formülü kilo ve boyunuza uygulandıktan sonre elde ettiğiniz sayı ile kendi BMI’nızı değerlendirebi­lirsiniz.
– 20-23 arası BMI: Normal bir vücut ağırlığınız var.
– 24-30 arası BMI: Kilo fazlanız var.
– 30 ve üstü BMI: Şişmanlıktan söz edebiliriz. Lorentz formülünün aksine, bu formül size “normallik”
açılımı verir ve belirli bir kiloya odaklanmanızı önler.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git