KISIRLAŞTIRMA

KISIRLAŞTIRMA (Kâstrasyon). Erbez-lerinin çıkartılmasıdır. (Bazen, kadınlar­da, yumurtalıkların çıkartılmasına da ay­nı ad yerilir). Bu işleme genellikle, erbezlerinin yerel hastalıklarında ve bazen de prostat bezi kanserlerinde başvuru­lur: Erbezi hormonu (testosteron) yok­luğunda, prostat kanseri daha yavaş iler­ler. (Hastalara böyle hallerde kadın­lık hormanı olan östrogen verilir). Kısırlaştırmanın sonuçları, yapıldığı ya­şa göre değişir. Buluğ çağından ön­ce, erkek cinsel özellikleri gelişemez: Ses ince kalır, vücudun şekli kadınsıdır ve sakal yoktur. Buluğ çağından sonra ise, belirli bir değişiklik görülmez ve oluşacak farklılaşmalar dahi, çok yavaş belirir, fakat mutlak kısırlı, doğal sonuç­tur. Buluğ çağı öncesi, cinsel iktidarsız­lık oluşmaktaysa da, bu çağdan sonra, iktidarsızlık görülmez. Stilbestrol adlı sentetik kadın cinsiyet hormonunun ve­rilmesinin sonuçlan, ameliyatla kastre etmenin aynı olduğundan, bu işlem “far­makolojik” kâstrasyon adını alır. Kısır­laştırma nedenleri şunlardır:
1. Hayvanlarda, şişmanlatmak ve sakin­leştirmek amacıyla yapılır.
2. Cinsel sapıklık ve eşcinsellik vaka­larında, ülke yasalarına göre, cerrahî veya farmakolojik kısırlaştırma uygula­nıp, kişinin cinsel dürtülerini azaltmaya gayret edilir. (Zararsız, fakat kalıtımsal özelliği olan delilik vakalarında).
3. Bazı ülkelerde, zekâca geri ya da akıl hastalıklıların, kusurlu çocuk doğurma­larını önlemek amacıyla, bu işleme baş­vurulur.
4. Kadınlarda, yerel hastalık ya da ka­dının kısırlaşmasını gerektiren durum­larda yumurtalıklar çıkarılır. (Meme tü­mörlerinde olduğu gibi).
5. XVII. yüzyılda, Roma’daki Sistin ki­lisesi, o zamana kadar İspanya’dan ge­tirttiği “falsetti”lerin yerine, (yani, tiz sesli şarkıcılar), o zamanların çok aranan sesi olan, kontraltoları çoğaltmak ama- cıyla, erkeklerini kısırlaştırıp, “castrati” leri, (yani, hadımları) kullanmaya başla­mıştır. Bu tür şarkıcılar, XVII. ve XVIII. yüzyıl Avrupa’sında çok aranmaktaydı ve içlerinde en ünlüsü, Farinelli idi. 6. Doğu’da, sarayların harem ağalarını kısırlaştırma âdeti vardı. bkz. Hadım Ağası.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git