KİST HİDATİK

KİST HİDATİK. Karaciğer, akciğer, be­yin ve diğer organlarda, parazitik kist­lerin görüldüğü bir hastalıktır. Nedeni: Taenia echinococcus (tenya ekinokok) adlı yassı solucan, ev köpek­leri, kurt ve tilkinin barsağında yaşar ve gebe parçalan, hayvanın dışkısıyla atılır. Bu parçaların bazıları, hayvanın kürküne yapışabilir ve kaşındıkça, vü­cudunun diğer yerlerine de yayılabilir. Genellikle, enfekte bir köpeğe bulaşmış suyun içilmesi, ya da yiyeceğin yenmesi sonucu, solucanın yumurta dolu parçası, ara konağa geçer: Ara konak, koyun ya da insandır. Ara konakta, embriyon solucanlar, incebarsağın üst bölümünün du­varını delip, portal dolaşım yoluyla ka­raciğere gider. Embriyonlar, ya karaci­ğerlerde kalır, veya akciğerlere geçip, oradan sistemik dolaşıma girerek, diğer organlara ve özellikle beyine taşınır. Bu organlarda, solucan kist haline geçer ve bunlara kist hidatik adı verilir: Kistle­rin içinde, sıvıyla birlikte yavru hücreler vardır. Her bir yavru hücre, serbestle-şip dokulara gittikçe, yeni kistler yapa­bilme yeteneğindedir. Solucanın yaşam evrimi, köpeğin enfekte dışkıyı yemesiyle tamamlanır.

Belirtileri: Kistlerin bulunduğu yere göredir: Örneğin, beyinde, sara ve felce neden olurlar. Kistler, seyrek ola­rak, kendiliklerinden patlar ve içlerinden çıkan sıvı hem anafilaktik şoka yol açar, hem de yavru kistler çevre dokulara yol­lanmış olur.

Tedavi: Çok büyük kistler ameliyat­la çıkartılır. Cerrah, bu girişim sırasın­da, kisti patlatmamaya dikkat etmelidir. Kistleri delmek tehlikelidir; tümünün çı­kartılması gerekir. Hastalıktan korunmak için, sağlık koşullarına uyulmalıdır. Has­talığın varlığının bilindiği koyun yetiş­tirme bölgelerinde, çocuklar, köpekler­den uzak tutulmalı ve köpeklerin koyun pisliği yemeleri önlenmelidir, bkz. Solu­canlar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git