LETARJİK ANSEFALİT

1915-1925 yıllan arasında salgılarına sık rastlanmış olan bir ansefalittir. O yıllardan beri an­cak tek tük vakalar halinde belirmiştir. Nedeni: Tam olarak bilinmemekle beraber, virüs olduğu tahmin edilmek­tedir.
Belirtileri: Ateş, baş ağrısı, aşın duyarlık ve sinirlilik, diğer ansefalitlerde görüldüğü gibi felci andırır durumlar ve bazı vakalarda komaya varan uyuklama halidir. İyileşen vakalarda, çok yavaş düzelebilen bozukluklar ve bazen de dü-zelemeyecek şekilde aklî ve sinirsel deği­şiklikler kalabilir. Erişkin kişinin akıl çalışması çok yavaşlar ve hasta çocukta ise idare edilemeyecek kadar zekâ geri­liği görülebilir. Bu hastalığı izleyen yıl­larda, kol ve bacakların, hareket sırasın­da çok sert ve buna karşılık dinlenme­de sarsak olmasıyla özellikle Parkinso-nizm belirtileri ortaya çıkabilir, bkz. Par-kinson Hastalığı.
Tedavi: Özel tedavisi yoktur, belir­tiler tedavi edilir. Akıl ve zekâ bozuklukları, hastanın bir akıl hastanesine gön­derilmesini gerektirebilir. Parkinsonizm, ilaç veya ameliyatla tedavi edilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git