KIZAMIK

KIZAMIK. Genellikle, kış mevsiminde salgınlar yapan bir enfeksiyöz hastalık­tır.Nedeni: Kızamık virüsüdür: Çok bu­laşıcı olduğundan, şehirlerde, çocukların çoğu, beşinci yaştan önce kızamığa tu­tulur. Genellikle, gebelik sırasında, an­nenin antikorları , bebeğe geçer, fakat bunların sağladığı pasif bağışıklık ancak altı ay sürer. Hastalığın kuluçka devri iki haftadır.
Belirtileri: Başlangıçta, nezleyi an­dırır: Gözler kızarır, burun akar, hasta hapşırır, öksürür ve kuvvetli ışıktan ra­hatsız olur. Baş ağrısı vardır ve ateş yüksektir. Ağız içinde Koplik lekeleri be­lirir. Bunlar, kızarmış mukoza bölgele­riyle çevrili, ufak, beyaz, yaralaşan sivil­celerdir ve deri döküntüsünden 3-4 gün önce belirirler. Deri döküntüsü, kulak­ların arkasında, boyun ve alında, dö­küntüler halinde başlar ve süratle yüze, kol ve bacaklara ve vücuda yayılır; dö­küntüler yayıldıkça, döküntü-sivilce olur ve kırmızı renkleri koyulaşır. Başta bir­birinden ayrı olan lekeler birleşir ve hastalığın en ileri devrinde (başlangıcın­dan 2 gün kadar sonra) vücutta nor­mal deri renginde olan bölgeler çok az­dır. Bundan sonra, döküntü solmaya başlar, fakat yerinde, 1 hafta kadar sü­ren kahverengi bir leke kalabilir. Lenf bezleri genellikle şişer. Kızamığın tehli­kesi, komplikasyonlarıdır: Üst solunum yollan mukoza zarları etkilendiğinden, çocukta, bronşit ve hatta bronkopnömo-niye dönüşebilecek ikincil bakteriyel en­feksiyonlar belirebilir. Orta kulak iltiha­bı, apandisit ve kornea yaralaşması gö­rülebilir. En ciddi komplikasyon, anse-falittir.
Tedavi: Hastalığın virüslü evresinin hiçbir özel tedavisi yoktur, fakat çocuk kendini iyi hissetmediğinden, yatak din­lenmesi gerekir. Hastalığın en bulaşıcı olduğu devre, ilk iki günü, yani nezleyi andırdığı zamanıdır. Bundan ötürü, dö­küntü başlangıcından sonra çocuğu ayır­manın anlamı yoktur. İkincil bakteryel enfeksiyonlara karşı, antibiyotikler kul- lanılır. Kızamığa karşı aktif bağışıklık sağlayan aşı vardır ve çocuğa ikinci yı­lında yapılır. Aşıdan sonraki beşinci ile onuncu günler arasında, yüksek ateşle hafif bir döküntü belirebilir. Yüksek doz gamma globülinle, pasif bağışıklık ver­mek mümkündür. Hastalığın geçirilme­sinden sonra, ömür boyu bağışıklık olu­şur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git